Høring om ændring af kommuneplanrammer for Laplandsgadekvarteret

Københavns Kommune overvejer at ændre kommuneplanens rammer for Laplandsgadekvarteret - også kaldet byudviklingsområderne Vermlandsgade og Siljangade.
Fotograf
Yann Houlberg Andersen

Københavns Kommune overvejer at ændre kommuneplanens rammer for Laplandsgadekvarteret – også kaldet byudviklingsområderne Vermlandsgade og Siljangade!

Kvarteret er i dag fastlagt til både industri og blandede erhverv (kreativ zone) i kommuneplanen og foreslås nu fastlagt til både boliger og erhverv.

Du kan komme med idéer og forslag til planlægningen indtil den 9. februar 2023 på BLIV HØRT. Her kan du også læse mere om høringen. 

Teknik- og Miljøudvalget besluttede den 20. juni 2022, at der skal udarbejdes en fælles startredegørelse og herefter lokalplan for udvikling af områderne mellem Uplandsgade, Vermlandsgade og Prags Boulevard. 

Vores arbejde med kvarteret

Vi arbejder i øjeblikket på, at Laplandsgadekvarteret udvikler sig et kvarter med 'kant', som bevarer sporene fra kvarterets tidligere industrihistorie, giver plads til det kreative bymiljø, der skaber et spændende kvarter i dag og samtidig tilbyder forskellige boligformer. Det gør vi i samarbejde med enkelte grundejere, lejere, foreninger mv. Følg med på hjemmesiden eller på vores Facebook, hvis du vil vide mere om vores arbejde.