Fra alle os til alle jer

Året der gik i Amager Øst Lokaludvalg

Ingen jul uden en stor tak til alle de mennesker, vi har arbejdet sammen med og mødt i året, der snart er gået.

Vi ser tilbage på et godt og travlt år, hvor vi har været ude i bydelen og holde alskens borgermøder med jer - 16 gange i alt har vi afholdt borgermøder í 2019 og 1500 af jer gode øst-amagerkanere er dukket op og har hjulpet med input, viden og afklaring, som har været essentielt for lokaludvalgets høringssvar. Vi har støttet 80 projekter igennem vores puljemidler, som alle på hver deres måde har bidraget til at gøre Amager Øst til et oplevelsesrigt sted at leve. Alt i alt synes vi godt, at vi sammen kan være stolte af et godt og travlt 2019.

2019 har budt på en bred vifte af høringssager - fra ældrepolitik, og ny biblioteksplan til kommende lokalplan for Ved Amagerbanen nord og lokalplan for det kommende ældrecenter i Sundparken.

For første gang holdt lokaludvalget i april måned i samarbejde med Miljøpunkt Amager og Amager Vest Lokaludvalg, samt en hel masse grønne NGO’er og frivillige organisationer, for første gang Klima og Demokratifestival på Musiktorvet. Festivalen var et stort tilløbsstykke og et godt eksempel på, at vi kan en hel del, når vi samarbejder på tværs og løfter i flok. Derfor gentager vi festivalen i foråret 2020 – noget som vi herfra lokaludvalget ser meget frem til.

Også Sundhedsmarkedsdagen i september var en positiv begivenhed med mange deltagere. Vi ser frem til at sætte sundheden i fokus igen til næste år. De unge borgere i bydelen, som vi ellers sjældent møder, meldte sig på banen, da der skulle skrives høringssvar til den nye studielivspolitik. Vi siger mange tak for et godt samarbejde til Øresundskollegiet og ser frem til også fremadrettet at have en god dialog om byens udvikling.

I august måned skiftede formandskasketterne efter 10 travle år ejere, og 2 X Ole, hhv. Pedersen og Meldgaard, gav stafetten videre til den nye formand, Susanne Møller samt ny næstformand, Rasmus Steenberger.

Ikke mindst har vi i 2019 lagt os i selen for at lave en ny visionsplan for udviklingen af det Nordøstlige Amager, som bygger på alle jer derude, som har bakket op om projektet ved at komme til debatmøder, kaffemøder og stillet op som hovedpersoner i vores 4 nye film om området. Også en stor tak til alle de interessenter, som vi har haft mange gode dialogmøder med. Visionsplanen kan i øvrigt læses her på siden, til dem, der gerne vil læse mere om udviklingsplanerne.

Visionsplanen har også spillet en stor rolle i det arbejde, der er blevet lagt i at udarbejde et høringssvar på den nye Kommuneplan2019, og lokaludvalget ser med stor glæde at næsten 2000 borgere har givet deres høringssvar til planen. Det ser nu ud til at det vil lykkes at bevare det kreative erhvervsområde ved Siljangade som kreativ zone for alle de mange spændende små virksomheder, som har adresse her. En stor tak til Amager Snedkerhus for at lægge hus til et vellykket og lidt anderledes debatmøde. Også den sydlige og grønne del af Prøvestenen ser ud til at blive bevaret som rekreativt område.

Vi har også nået at indvi den nye flotte trafiklegeplads sammen med nogle af vores mindste borgere, på den gamle busvendeplads på hjørnet af Formosavej og Backersvej, og vi har fået positive tilkendegivelser fra en stor gruppe borgere med grønne fingre, som gerne vil hjælpe os med at plante æbletræer i bydelen.

Vi ser frem til 2020 og til at møde endnu flere af jer derude.

Rigtig glædelig jul