Flere idrætsfaciliteter og bedre byrum på Amager

Politikerne på Rådhuset har fordelt overskydende midler fra 2023. Se hvad Amager Øst har fået.

Så er kommunens "lille budget" faldet på plads.

Lokaludvalget har fået flere ønsker opfyldt, bl.a. en skoleidrætshal ved Gerbrandskolen, lys i boldburet i Lergravsparken og oprettelse af idrætsklasser på Skolen på Amagerbro. 

Vi er også glade for, at kommunen sammen med Nordøstamager Skole og andre lokale aktører skal udarbejde forslag til at forbedre trafiksikkerheden ved Nordøstamager Skole. 

Budgetmidler til Amager Øst

I aftalen om Overførselssagen er der afsat følgende til Amager Øst bydel: 

Oprettelse af idrætsklasser på Skolen Amagerbro
Det er aftalt at der i forbindelse med Budget 2025 afsættes midler til at oprette idrætsklasser på skolen på Amagerbro.

Skoleidrætshal ved Gerbrandskolen 
Der er afsat 2,4 mio. kr. til planlægning af en ny skoleidrætshal ved Gerbrandskolen. 
Efterfølgende vil der blive afsat anlægsmidler i et senere budget. 

Lys i boldburet i Lergravsparken 
Der er afsat midler til etablering af lys i boldburet i Lergravsparken, som ligger ved Øresundsvej/Østrigsgade-hjørnet 

Ketsjersportens Hus 
Kultur- og Fritidsudvalget har besluttet at der skal arbejdes videre med projektet om Ketsjersportens Hus med en placering op ad Amagerbanen. I overførselssagen er det besluttet at der skal afsættes supplerende midler til planlægning i Budget 2026 eller Overførselssagen 2025/2026.

Byrumsanalyse for Amager 
Der er afsat 3 mio. kr. til at udarbejde en byrumsanalyse, som skal samtænkes med udviklingen af trafikplanen for Amager, som blev besluttet med Budget 2024. Byrumsanalysen skal sikre, at planen kan vedtages som en samlet Trafik- og Byrumsplan for Amager medio 2026. 

Trafiksikker forbindelse mellem Nordøstamager Skole og Kløvermarken 
Det er besluttet, at der frem mod Budget 2025 og i dialog med lokale aktører, herunder skolen, skal udarbejdes forslag, der kan højne trafiksikkerheden ved Nordøstamager Skole. Parterne er enige om at henvise finansiering af en planlægningsbevilling til Budget 2025.

Forhandlingerne om Budget 2025 finder sted i september 2024.

Sundbyøsterhal 2
Fotograf
Ulrich Jakobsson