Fakta om området ved Amagerbanen

Politikerne på Rådhuset har nu igangsat en fredningssag. Men hvad er egentlig fakta om området ved Amagerbanen?

I området ved Amagerbanen langs Uplandsgade ligger 12 skæve boliger, 16 små nyttehaver, et autoudlejningsfirma, samt Amagerbanens Venner, der arrangerer skinnecykling på banen. 

Arealet skal ifølge Kommuneplan 2019 anvendes til "sports- og fritidsanlæg, parker, herunder forlystelsesparker, legepladser, kirkegårde, naturområder, kolonihaver,samt de til områderne hørende drifts- og servicefunktioner" (rammetypen O1). Matrikel 610 har den bemærkning tilknyttet, at "der kan etableres boliger til særlige formål forbeholdt udsatte grupper".

DSB ønsker at udvikle

DSB, der ejer området, har oplyst, at de ønsker at udvikle arealet. Den 19. marts 2020 modtog lejerne af havelodderne langs Amagerbanen en opsigelse fra DSB. Opsigelsen har et varsel på 12 mdr., hvilket betyder at lejerne skal aflevere arealet senest den 30. april 2021. 

Foreningen Amagerbanens Venner arrangerer skinnecykling på den historiske jernbane. Foreningen har ikke en lejekontrakt med DSB, men har ind til videre fået lov at bruge arealet til og med 2021.

De skæve boliger - boligafdelingen "På Sporet" - ejes af KAB og udlejes af Københavns Kommune. Borgerrepræsentationen i Københavns Kommune afsatte den 1. februar 2018 5,65 mio. kr. til opførelse af skæve boliger på Oliefabriksvej samt til afvikling af den eksisterende boligafdeling ”På Sporet”. Planen er at boligerne fraflyttes i efteråret 2020.

Fredning igangsat

Borgerrepræsentationen vedtog den 4. juni 2020 et medlemsforslag om igangsætning af en fredningssag for området. Når en fredningssag er rejst, må DSB og andre grundejere ikke rydde området.

I Borgerrepræsentationens beslutning indgår, at fredningssagen rejses med baggrund i en dialog med DSB, Haveforeningen ved Amagerbanen, Amagerbanens Venner, Amager Øst Lokaludvalg og andre lokale interessenter om det nærmere indhold af fredningen.