Dit nye lokaludvalg i Amager Øst

Susanne Møller er genvalgt som formand for Amager Øst lokaludvalg, imens Lasse Rossen er ny næstformand. Se hele lokaludvalget her.

På det konstituerende møde 7. april blev Susanne Møller genvalgt som formand for Amager Øst Lokaludvalg. Susanne Møller er politisk udpeget af Det Konservative Folkeparti. Lasse Rossen er tiltrådt som næstformand og er opstillet AB Fredens Mølle 1. Lasse har været tovholder for "Planlægning, Erhverv og Trafik" i Lokaludvalget og formand for Miljøpunkt Amager. 

Herunder ses samtlige navne på på medlemmerne i Amager Øst Lokaludvalg 2022 - 2026. 15 medlemmer er foreningsrepræsentanter imens 10 medlemmer er udpeget fra de 10 politiske partier i Københavns Borgerrepræsentation. 

Lokaludvalget blev godkendt af Borgerrepræsentationen d. 24. marts og formandskabet blev konstitueret d. 7. april. 

 • Susanne Møller, Konservative (formand)
 • Lasse Rossen, a/b Fredens Mølle 1 (næstformand)
 • Randi Johanne Sørensen, Amager Kulturpunkt
 • Frank Lambert, GF Landlyst
 • Ole Pedersen, Amager SK
 • Thomas Trøster Højfeldt, Cykellegepladsens Venner
 • Martin Hein, Skolebestyrelsen Gerbrand Skole
 • Henrik Hemmingsen, Amager Judo Skole
 • Felicia Fock, Prøvestenens Natur- og Fritidsforening
 • Trine Stausgaard Munk, Grundejerforeningen Godthåb
 • Michael Mossefin Hess, Ama'r Butikkerne 
 • Karin Kjær Madsen, Parcelforeningen Søfryd
 • Peer Harpøth, E/F Krimsvej 5-9
 • Ole Normann Buch, AB Bredegrund / EF Bredegrund
 • Tom Christensen, Røde Kors Hovedstaden
 • Nicole Schmitt, Grundejerforeningen Sadolinparken
 • Alexander Adam Ryle, Liberal Alliance
 • Jens William Grav, Socialdemokratiet
 • Bente Lildballe, Enhedslisten
 • Marianne Moegreen, Venstre
 • Rune Solvang, SF
 • Jørgen Mark Pedersen, Radikale Venstre
 • Rikke Schmidt, AlternativetSusan Lykking, Nye Borgerlige

Suppleanter

Børn, unge, idræt, kultur og fritid

 • Martin Duus, Sundby 
 • Sven Løntoft, Amager Skakforening 

Ældre, sundhed, social og integrationsområdet

 • John Møller Jørgensen, Ældre Sagen Amager 2300
 • Peter Qvistgaard, Dansk Handicapforhold

Bolig, miljø og erhverv

 • Grith Pontoppidan, Røde Møllegård 1 / D.A.B. / H.A.B.
 • Kasper Cederholm, AAB
 • Søren Albek, E/F Hollændervænget Blok 1 og 2