Det fik Amager Øst i budget 2023

Vi gør status på budget 2023

Det blev et bredt budgetforlig for 2023 mellem Enhedslisten, Konservative, Radikale, Venstre, Alternativet, Liberal Alliance, Nye Borgerlige og Dansk Folkeparti.

Da budgetrammen var mindre end vanlig var Lokaludvalgets forventninger til de specifikke, indsendte ønsker ikke så høje. Der blev dog plads til Amager Øst i budget 2023, hvilket lokaludvalget er meget tilfredse med. 

Planlægningsbevilling til Kløvermarken

Vi glæder os derfor over, at der er sat penge af til en planlægningsbevilling til Kløvermarkens idrætsanlæg, der udover omklædningsfaciliteter også skal indeholde bedre forhold for vægtløfterklubben AK Thor. Lokaludvalget ser gerne at Kløvermarken udvikles til et idrætsmekka. Med byudvikling i Nordøstamager og dermed markant flere borgere her, er det vigtigt at faciliteter til idræt følger med.

Fortsat vagtrundering på Kløvermarkens Idrætsanlæg

Der er afsat midler til at fortsætte den udvidede vagtrundering på Kløvermarkens idrætsanlæg. Vi glæder os over, at dette ønske også blev imødekommet, da det er vigtigt at det er trygt at gå til sport.

Samlet cykelpakke

Der er aftalt en samlet cykelpakke hvori indgår en supercykelsti på Amager. Det betyder at de smalle cykelstier på Prags Boulevard mellem Amager Strandvej og Ved Amagerbanen udvides fra 1,5 til 2,25 m i bredden. På den vestlige side af Amager Strandvej mellem Øresundsvej og Øresund Parkvej kommer der fortov, til gavn for både fodgængere og cyklister. I Ålandsgade kan cyklisterne se frem til en cykelbane, så man lovligt kan cykle i begge retninger.

Vi havde ønsker til forbedrede forhold for cyklister flere steder, men de ønsker er ikke imødekommet denne gang.

Ikke imødekomne ønsker

Halinspektør og tryghedsmedarbejder til henholdsvis den nye skolehal i Holmbladsgade og til Multihallen i Jenagade fik vi ikke i denne omgang. Vi kan jo håbe på at blive tilgodeset i Overførselssagen. Vi fik heller ikke til fodgængerfelt udfor Laplandsgade til krydsning af Uplandsgade.

Det fik Amager Øst i budget 2023

  • En planlægningsbevilling til modernisering af Kløvermarkens Idrætsanlæg
  • Midler til fortsat udvidet vagtrundering på Kløvermarkens idrætsanlæg
  • Bredere cykelstier på Prags Boulevard mellem Amager Strandvej og Ved Amagerbanen
  • En cykelbane i Ålandsgade (mod den nuværende ensretning)
  • Fortov på den vestlige side af Amager Strandvej mellem Øresundsvej og Øresund Parkvej.
  • Modernisering af faglokaler på Skolen ved Sundet.
  • Pavilloner til tidlig opstart af 40 specialskolepladser på Raffinaderivej