Der kommer cykelstier og træer på Strandlodsvej

I takt med at byggerierne færdiggøres, etableres cykelstier, fortove og beplantning langs den østlige side af Strandlodsvej

Byggeriet mellem Øresundsvej og Lergravsvej er færdigt, og der er etableret cykelsti, gjort klar til træer og lavet overkørsler. Fra Lergravsvej til Jenagade forventes byggerierne at blive færdiggjort mellem 2020 og 2022. I takt med at byggerierne færdiggøres, etableres den samme vejprofil som mellem Øresundsvej og Lergravsvej.

Ved at vente med at etablere cykelstier, fortove og beplantning til byggerierne er færdige, undgår man at de anlagte vejprofiler bliver kørt i stykker af tung trafik til byggepladserne.

Grønne byrum og udeservering

De grønne byrum udgøres af offentligt tilgængelige arealer mellem bygningerne, og de steder hvor bygningerne ligger helt ud til Strandlodsvej, gøres der i et vist omfang plads til udeservering. Af hensyn til fodgængere etableres der fortov på hele Strandlodsvej. Der anlægges cykelparkering langs vejen i forbindelse med dagligvarebutikker, forretninger og cafeer.

Hensyn til den nye Nordøstamager Skole

I forbindelse med etableringen af Nordøstamager Skole i Holmbladsgade 113 arbejder Københavns Kommune for at skabe sikre skoleveje. Der arbejdes på at få etableret cykelstier på den vestlige side af Strandlodsvej, ligesom som på den østlige side. Kommunen arbejder desuden på at krydset ved Holmbladsgade/Strandlodsvej bliver signalreguleret.