Den fælles vision for Laplandskvarteret er færdig

I samarbejde med et væld af interessenter i Laplandskvarteret har Lokaludvalget udarbejdet en vision for ønsker til kvarterets udvikling.

Syd for Kløvermarken ligger Laplandskvarteret. Et kvarter med tydelige spor fra en industri, der for længst er rykket ud, men som i dag rummer myriader af liv og virke. I dag findes nemlig et ufatteligt stort antal virksomheder, kreative erhverv, serviceerhverv, kunstner- og arbejdsfællesskaber, foreninger og meget andet som bidrager til at skabe et unikt kvarter - ikke blot i Amager Øst - men hele København.

PÅ FORKANT MED KVARTERETS UDVIKLING

Blandt andet derfor har det ligget Lokaludvalget meget på sinde at være på forkant med kvarterets udvikling, så det ikke risikerer at forsvinde i en hurtig, uigennemtænkt udvikling. Det har lokaludvalget gjort ved at invitere alle kvarterets lejere, fællesskaber, grundejere, virksomheder mv. til at deltage i dialogen om ønskerne til kvarterets udvikling. ”Der er behov for en helhedsorienteret planlægning for at finde en balance mellem bevaring og udvikling. Derfor har vi sat os for at udforme en vision i samarbejde med lejere, grundejere og lokale for at være på forkant med udviklingen” Frank Lambert, medlem af Amager Øst Lokaludvalg i ”Vision for Laplandskvarteret” Det arbejde har nu resulteret i publikationen ”Vision for Laplandskvarteret”, som beskriver et fælles ståsted mellem områdets interessenter. Selvom der også er interessekonflikter i ønskerne til udviklingen, så har lokaludvalgets arbejde vist, at der er mere, vi kan blive enige om.

ÅBENHED OG SYNLIGHED

Visionen giver bl.a. udtryk for at kvarteret bør åbnes mere op med forbindelser på tværs, samt at de aktiviteter, som foregår i området med fordel også kan gøres mere synlige for bydelens borgere og resten af København. Kvarteret fremstår for mange som et lukket miljø, som med fordel kan åbnes op, men stadig med øje for at bevare hyggelige og intime baggårdsmiljøer, som er et af kvarterets mange kvaliteter.

MANGFOLDIGHED OG SAMEKSISTENS

Det er derudover et udtalt ønske i visionen, at mange af de kreative aktiviteter, som foregår i kvarteret i dag, skal kunne blive der og fortsat bidrage til at skabe et kreativt levende kvarter. Det betyder, at de eksisterende kreative miljøer skal ses som et aktiv i kvarterets udvikling, samt at det skal gennemtænkes, hvordan værksteder og arbejdsfællesskaber kan eksistere side om side med nye boliger og beboere. Visionen beskriver bl.a. også behovet for lejemål med fleksible anvendelser, respekt for kvarterets egenart som ’værkstedsmiljø’ og den særlige kreative atmosfære.

Læs visionen her