De nye parkeringszoner er vedtaget

Der indføres 3-timers parkeringszoner fra kl. 8-22 i store dele af Amager Øst. De nye parkeringszoner træder i kraft 1. december 2023.

Teknik- og Miljøudvalget har nu godkendt forslaget om 8 nye parkeringszoner i København. Formålet med de tidsbegrænsede zoner er at begrænse trængsel, særligt fra udefrakommende parkering, og dermed give beboere bedre mulighed for at finde parkering i nærheden af deres bolig.

I alle de kommende parkeringszoner vil der være en tidsbegrænsning på hverdage fra kl. 8.00 til kl. 22.00. Det betyder, at parkering er gratis for alle, men at man maksimalt kan parkere 3 timer i tidsrummet 8.00-22.00 mandag til fredag.

Alle kommende zoner vil gælde på kommunale veje og private fællesveje. Parkeringszonerne gælder ikke på helt privat grund og private veje, såvel som at områder privat parkeringskontrol udgår af zonen.

Parkeringslicenser

Beboere med adresse inden for zonen kan få beboerlicens. Erhvervslicenser kan udstedes til virksomhedskøretøjer registreret til virksomhed med adresse inden for zonen. Borgere med adresse indenfor zonen kan søge om et ubegrænset antal af gæstelicenser. Gæstelicenserne undtager køretøjer fra tidsbegrænsningen. Læs mere om gæstelicenser

Borgere i de berørte områder får brev i e-boks om mulighederne for at ansøge om licens.

Det er desuden besluttet, at kolonihaveejere i parkeringszonerne vil kunne søge om sommerlicenser for perioden 1. april - 1. oktober gældende fra sæson 2024. De berørte haveejere vil få direkte besked herom.

Træder i kraft december 2023

De nye 3-timers tidsbegrænsede zoner træder i kraft 1. december 2023.

Mere information om parkeringszoner

Læs om regler, licenser og se kort over parkeringszonerne på Københavns Kommunes hjemmeside.

Har du spørgsmål, skal du kontakte Område for Parkering på 70808090.

De nye parkeringszoner på Amager

Udvidelse af Lergravsparken-zonen

Den nuværende zone udvides med området fra den eksisterende blå betalingszone på Vermlandsgade mod vest, langs Uplandsgade mod nord til Strandlodsvej mod øst. Holmbladsgade frem til Strandlodsvej vil derfor også blive en del af den samlede større zone Lergravsparken.

Sundbyøster-zonen

Området fra den eksisterende tidsbegrænsede zone Lergravsparken i nord, og fra Kastrupvej mod vest, til Engvej mod øst og Hedegaardsvej mod syd. På Kastrupvej oprettes der fleks-strækning, hvor licenser til begge de tilstødende områder vil gælde.

Sundbyvester-zonen

Området fra den blå betalingszone i nord, langs med Brydes Allé mod vest til Irlandsvej, Hollands Allé og Marathonvej i syd og afgrænset af Kastrupvej mod øst. På hhv. Kastrupvej, Sundholmsvej, Øresundsvej og delvist Englandsvej oprettes en fleks-strækning, hvor licenser til begge de tilstødende områder vil gælde.

Amager Strand-zonen

Området fra Amager Strandvej mod nord, langs med Tovelillevej og Ved Kastrupfortet mod vest til Hedegaardsvej i syd og langs med Amager Strandvej mod øst.

Krimsvejs-området har tidligere fremgået som en del af zonen, men udgår af den kommunale parkeringszone – dog opfordres der kraftigt til at der etableres privat parkeringskontrol.

4 timers parkering langs stranden

Parkeringspladserne på den kommunale vej af strækningen Amager Strandvej 100-140 vil ikke blive en del af den samlede parkeringszone, men der opsættes særskilt skiltning med tidsbegrænsning på 4 timer for at sikre, at der er adgang til parkering til stranden i dagtimerne.