Borgermøde om placering af sorteringspunkter

Kom og hør mere om de kommende sorteringspunkter i Amager Øst

Onsdag den 22. september inviterer Københavns Kommune, Amager Øst Lokaludvalg og Miljøpunkt Amager til borgermøde. Her præsenterer vi Teknik- og Miljøforvaltningens forslag til placeringer af de kommende sorteringspunkter på Amager Øst.

Du kan høre om sorteringspunkterne, baggrunden for valg af placeringerne, design af sorteringspunkterne, og det forventede anlægsarbejde i forbindelse med etablering af punkterne. Der bliver mulighed for at stille spørgsmål og komme med bemærkninger.

Vi byder på en sandwich og en vand, hvis du tilmelder dig senest den 20. september på mail aoelu@kk.dk. Du er dog også velkommen til bare at dukke op.

Tid og sted

Onsdag den 22. september kl. 17.30-19.30 i Salen i Kvarterhuset på Jemtelandsgade 3, 1. sal.

Hvis du er forhindret i at deltage, kan du fra en 15. september se placeringerne på www.kk.dk/sorteringspunkter og i perioden fra den 15.-29. september kan du sende dine bemærkninger på mail til Amager Øst Lokaludvalg: aoelu@kk.dk

Fakta om sorteringspunkterne

De omkring 750 sorteringspunkter skal placeres rundt om i alle Københavns bydele. I løbet af 2021 har alle københavnere haft mulighed for at give input til placeringer via en webløsning. Sorteringspunkterne skal supplere den eksisterende ordning for indsamling af husholdningsaffald og dermed give Københavnerne bedre mulighed for at sortere affaldet og mere fleksibilitet i hverdagen – samtidig med at det giver hele byen større kapacitet til mere sortering.

Et flertal i Borgerrepræsentationen vedtog i december 2018 som del af strategien Cirkulær København en målsætning om, at 70 % af al husholdningsaffald i Københavns Kommune skal indsamles til genanvendelse i 2024.

Læs mere om sorteringspunkterne