Borgermøde om Backersvej, etape 2

Kom og giv dine input til sikker skolevej på Backersvej

Teknik- og Miljøforvaltningen inviterer til borgermøde om projektet Sikker skolevej på Backersvej ved Skolen ved Sundet. Formålet med mødet er at få input til projektforslaget inden det skal til politisk godkendelse. 

Tid og sted 

Hvornår: Mandag 25. oktober 2021 kl. 16.30 - 18.00

Hvor: Bibliotekshuset, Rodosvej 4, stueetagen. 

Tilmelding er ikke nødvendig.

Det indeholder 2. etape 

Borgerrepræsentationen har ved Budget 2020 og Budget 2021 bevilliget midler til at etablere Sikker skolevej på Backersvej. Projektet er opdelt i to etaper. Etape 1 går fra Øresundvej til Samosvej og Etape 2 fra Samosvej til Kastrupvej.

Projektet har til formål reducere hastigheden på Backersvej og dermed give borgere og skolebørn en mere tryg og sikker skolevej, når projektet er anlagt. Der etableres følgende tiltag:

  • Enkeltrettede cykelstier med gennemførte fortove langs sidevejene
  • Krydsningspunkter
  • Vejbump
  • Busperroner
  • Vejtræer
  • Hastigheden nedsættes fra 50 km/t til 40 km/t

Teknik- og Miljøforvaltningen er i gang med at udarbejde et projektforslag for etape 2. Projektforslaget skal politisk behandles i 2. kvartal 2022. Hvis projektforslaget godkendes, forventes anlægsarbejdet påbegyndt i 1. kvartal 2023. Projektet skal være ibrugtaget juli 2024.

Projektforslaget for Etape 1 er politisk godkendt og anlægsarbejdet forventes påbegyndt 1. kvartal 2022. Projektet skal være ibrugtaget juli 2023.