Bedre sikkerhed i farligt vejkryds

Vejbump og 40 km/t zone skal medvirke til nedsat hastighed i krydset Italiensvej/Engvej/Sorrentovej

krydset mellem de tre veje Italiensvej, Engvej og Sorrentovej færdes mange familier med børn dagligt på vej til skole og institutioner. Biler kommer kørende rundt i svinget i høj fart uden udsyn, mens små børn selv krydser vejen. Desuden er der for nyligt etableret en busrute, hvor busser svinger op ad Italiensvej fra Engvej, der hvor børn skal over vejen for at cykle korrekt op ad Italiensvej. 

I maj 2020 fik vi en henvendelse fra en borger, der var bekymret for trafiksikkerheden for de bløde trafikanter. 

Hastigheden nedsættes

Efter lokaludvalgets arbejdsgruppe havde drøftet henvendelsen, kontaktede vi Teknik- og Miljøforvaltningen. Kun tre dage senere fik vi besked fra forvaltningen om, at politiet har givet samtykke til at forlænge 40 km/t zonen på Strandlodsvej, så den fortsætter gennem dobbeltsvinget på Sorrentovej, og videre forbi Italiensvej.

Der vil samtidig blive etableret bump på Sorrentovej gennem svingene. Samlet set vil det nedsætte hastigheden i området.

Teknik- og Miljøforvaltningen forventer, at arbejdet vil blive udført indenfor den næste par måneder.