Amager Øst Lokaludvalg har en plan for bydelens sociale indsatser – en social bydelsplan

Ofte er Amager Øst Lokaludvalg kendt for at rykke ved bydelens fysiske områder, som for eksempel veje, stier, bygninger, legepladser, (strand)parker, parkering og tilmed toiletter.

Lokaludvalget udarbejder hvert fjerde år bydelspaner. Med en bydelsplan for det sociale område ønsker lokaludvalget at sætte fokus på de grupper i befolkningen, der har særlige udfordringer.

I lokaludvalget ønsker vi at Amager Øst er en attraktiv bydel at bo og leve i. Vi mener det er vigtigt, at vi udover den fysiske plan for bydelen med udbygning, miljø og trafik også har øje for sundheden og de sociale udfordringer i bydelen ligesom vi ønsker kunst og kultur har en plads. Vi vil nu arbejde videre med at se på, hvor der er brug for mere indsats i forhold til hjælp til de, der har det svært.
Susanne Møller
Formand for Amager Øst Lokaludvalg og medforfatter af den sociale bydelsplan

Den sociale bydelsplan skal gerne føre til bedre netværk mellem sociale aktører der aktivt arbejder med mennesker, som på den ene eller anden måde er udfordret. Derudover er intentionen med bydelsplanen at inspirere politikerne til nye tiltag, dér hvor behovet er.

Amager Øst Lokaludvalg støtter initiativer der bidrager til bedre netværk inden for det sociale område. Det kan være via lokaludvalgets puljemidler. Se gerne under ’søg penge’ her på hjemmesiden

Hvordan har lokaludvalget samlet fakta?

Lokaludvalget har nogle arbejdsgrupper der har fokus på forskellige områder i Amager Øst. Den ene arbejdsgruppe kalder sig for ’SOSU’, der står for ’Socialt arbejde, Ældre, Sundhed og Integration’. SOSU-arbejdsgruppen har under udarbejdelsen af den sociale bydelsplan:

  • undersøgt tidligere udgivelser om det sociale område
  • holdt en minikonference om socialt udsatte i bydelen i efteråret 2020
  • fra efterår 2020 til forår 2021 holdt møder med en række lokale fagfolk
  • holdt netværksmøde for lokale fagfolk der arbejder i det sociale- og sundhedsområde.

Læs hele planen eller kapitler for sig

Den sociale bydelsplan kan læses som helhed eller man kan slå op på et kapitel, man synes er særligt interessant. Kapitlerne spænder for eksempel over fysisk og mentalt helbred og hjemløse. Flere aldersgrupper er repræsenteret, nemlig ældre, udsatte børn og unge og voksne over 30 år, der er uden for arbejdsmarkedet. Emner som misbrug af rusmidler, tryghed og kriminalitet, diversitet og integration, handicappede og tilgængelighed kan man også få noget at vide om.     

Hvert kapitel gør dig klogere på baggrundsinformation, udfordringer, lokale fagfolk og lokaludvalgets indsatser.

En levende plan

Den sociale bydelsplan er levende og afspejler det sociale område i Amager Øst. Har du input og kommentarer? Skriv gerne til lokaludvalget på aoelu@kk.dk

Hent et fysisk eksemplar i sekretariatet for Amager Øst Lokaludvalg i Kvarterhuset på Jemtelandsgade 3, 4. sal.

Læs den sociale bydelsplan