Parkering

Læs mere om lokaludvalgets arbejde med parkering
Fotograf
Yann Houlberg Andersen

Parkering fylder en del i debatten i Amager og har gjort det i flere år. Derfor har lokaludvalget i efteråret 2020 afholdt to pop-up-møder på hhv. Øresund og Amager Strand Metro St. for at lære mere om, hvilke løsninger beboerne ønsker sig. Efterfølgende gennemførte lokaludvalget en borgerpanelundersøgelse om parkeringsudfordringerne med i alt 1.600 besvarelser. Undersøgelsen og andet indsamlet materiale, herunder indlæg og artikler i lokale og sociale medier, er blevet præsenteret for Bygge-, Parkerings- og Miljømyndigheden i TMF ved et møde i foråret 2021. I 2022 opstarter en proces om de nye tidsbegrænsede parkeringszoner i København.