Parkering

Læs mere om lokaludvalgets arbejde med parkering
Fotograf
Yann Houlberg Andersen

Input fra borgerne i Amager Øst

Parkering fylder en del i debatten på Amager og har gjort det i flere år. Derfor holdt lokaludvalget i efteråret 2020 to pop-up-møder på hhv. Øresund og Amager Strand Metro St. for at lære mere om, hvilke løsninger beboerne ønsker sig.

Efterfølgende har vi lavet en spørgeskemaundersøgelse i vores borgerpanel om parkering og hvilke udfordringer, borgerne oplever, hvor vi fik 1.600 besvarelser. Undersøgelsen og andet indsamlet materiale, herunder indlæg og artikler i lokale og sociale medier, er blevet præsenteret for Bygge-, Parkerings- og Miljømyndigheden i Teknik- og Miljøforvaltningen ved et møde i foråret 2021.

Beslutning om tidsbegrænsede parkeringszoner

I budgetaftalen for Københavns Kommune 2022 blev det besluttet at indføre tidsbegrænsede parkeringszoner i flere bydele i København.

I foråret 2022 opstartede en høringsproces om de nye tidsbegrænsede parkeringszoner. Forslaget var i 8 ugers offentlig høring og lokaludvalget holdt to velbesøgte borgermøder.

De endelige parkeringszoner blev vedtaget af Borgerrepræsentationen i juni 2023 og trådte i kraft 1. december 2023.

Læs mere om de nye tidsbegrænsede parkeringszoner