Hvordan bliver Amager Øst en endnu bedre bydel for dig?

Amager Øst Lokaludvalg har udarbejdet en ny bydelsplan for 2022-2026.

Amager Øst Lokaludvalg har nu udarbejdet deres nye bydelsplan for 2022-2026. 

Hvert 4. år udarbejder hvert lokaludvalg i København en bydelsplan, som kan ses som en visions- og  arbejdsplan for lokaludvalgets arbejde med bydelen de kommende år. 

Bydelsplanen er også en anledning til, at bydelens borgere kan tage aktiv stilling til Amager Øst og få indflydelse på, hvordan Amager Øst skal udvikle sig.

I tæt samarbejde med bydelens borgere, aktører og forvaltninger indkredser lokaludvalget udvalgte temaer som er væsentlige for bydelen på baggrund af fakta om bydelens særkender, behov og interesser.

Bydelsplanen anvendes til at realisere bydelens og lokaludvalgets visioner og indsatsområder samt som et redskab i dialogen med forvaltninger og politikere om bydelens udvikling.

Den seneste bydelsplan for Amager Øst blev udarbejdet i 2017.

Temaområder i bydelsplanen

Lokaludvalget har valgt otte forskellige temaområder, som de vil have særligt fokus på i bydelsplanen. Temaområder som lokaludvalget på den ene eller anden måde ser store udviklingspotentialer i og som de gerne vil arbejde med de næste fire år. 

 • Aktive fællesskaber
 • Idrætten i bydelen
 • Kunst i byens rum
 • Kreative fritidstilbud til børn
 • En klimatilpasset bydel med fokus på kystsikring af Amager Strandpark samt skybrudssikring og udvikling af rekreative byrum på Prags Boulevard og nye grønne byrum 
 • Udvikling af Lergravsvej med fokus på forbedret fremkommelighed, rekreative byrum og skybrudssikring
 • Visioner for Nordøstamager med fokus på bl.a. Laplandsgadekvarteret, Prøvestenen Syd, Kløverparken, Prøvestien langs vandet og aktivitetssti rundt om Kløvermarken

Læs mere om visionerne her

Din mening er vigtig 

Lokaludvalget har afholdt inddragende aktiviteter indenfor flere af de udvalgte temaområder i løbet 2022 for at blive klogere på borgernes behov og ønsker i udviklingen af Amager Øst bydel. 

Tidligere aktiviteter: 

 • Borgerpanelundersøgelse om bydelsplantemaer 
 • Digital kortundersøgelse om grønne byrum
 • Dialog på Amagerbanens dag
 • Workshop i Laplandsgadekvarteret den 21. september
 • Dialog på Frivillig Fredag den 30. september
 • Bydelsmøde den 11. oktober med fokus på alle temaer
 • Socialt netværksmøde
 • Pop-up gademøde på Lergravsvej med fokus på skybrudssikring og udvikling af byrum den 10. november
 • Byvandring om udvikling af grønne byrum ved Greisvej den 10. november
 • Byvandring om udvikling af grønne byrum ved Amagerbro, herunder Rødegårdsparken, Lizzies Plads, Wittenberggade mv., den 15. november
 • Pop-up gademøde ved Amager Strand med fokus på kystsikring den 21. november 
 • Pop-up gademøde ved Prags Boulevard med fokus på skybrudssikring og udvikling af byrum den 22. november 

Repræsentantskab for bydelsplanen

Som noget nyt i denne bydelsplan, er der blevet etableret et lokalt repræsentantskab, som har fulgt bydelsplanarbejdet på sidelinjen. Repræsentantskabet består af repræsentanter fra brugerbestyrelser, netværk og foreninger el.lign., som er aktive i Amager Øst. 

Repræsentantskabet er bl.a. blevet forelagt lokaludvalgets udkast til bydelsplan til godkendelse i 2023. Desuden inviteres repræsentantskabet én gang om året til en opfølgning og evaluering af bydelsplanen. 

I repræsentantskabet kan én repræsentant fra hver brugerbestyrelse, netværk og forening el. lign., der er aktiv i Amager Øst bydel, være med. Repræsentantskabet består af ca. 28 foreningsrepræsentanter fra Amager Øst. Det er fortsat muligt at tilmelde sig repræsentantskabet for bydelsplanen på: aoelu@kk.dk