Bydelsplan

Bydelsplanen kan ses som lokaludvalgets vision for Amager Øst bydel

Lokaludvalgene samarbejder aktivt med bydelens københavnere og forvaltninger om de temaer, der er væsentlige for bydelen. Det sker på baggrund af en bydelsplan med fakta om bydelens særkender, behov og interesser.

Lokaludvalgene udarbejder deres bydelsplan hvert 4. år i tæt dialog med bydelens forskellige københavnere. Fra 2022 udarbejdes bydelsplanen i begyndelsen af valgperioden.

Bydelsplanerne anvendes til at realisere bydelens og lokaludvalgets indsatsområder og i dialogen med forvaltninger og politikere om bydelens udvikling.

Den seneste bydelsplan for Amager Øst blev udarbejdet i 2017.