Laplandsgadekvarteret

Laplandsgadekvarteret skal være hele Københavns værksted, der huser et levende og kreativt bymiljø og forskellige boligformer.

Lokaludvalgets film til Bydelsplanen om Laplandskvarteret

Video Url

Vision

Laplandsgadekvarteret skal i fremtiden folde sig ud som en åben, kreativ og fleksibel smeltedigel med ’kant’ og industrihistorie, hvor det kreative bymiljø lever side om side med nye beboere.

Kvarteret skal styrkes som en kreativ zone og skal i fremtiden være fyldt med kunst, værksteder, arrangementer, foreningsliv, kreative erhverv, håndværkserhverv mv.

Der tilstræbes en udvikling som bevarer det eksisterende miljø, samtidig med at der tilføres forskellige boligformer.

Kvarterets fysiske egenart som værkstedsmiljø med karakter af industrihistorie skal bevares og udpeges som kulturmiljø dvs. blandingen af høje og lave bygninger, det rå og polerede og lag på lag-bebyggelser.

Omdannelser, tilbygninger og nybyg skal vokse sig frem fra den eksisterende bygningsmasse med fleksible indretninger og rum, der passer til tidens skiftende behov. Nye forbindelser skal i fremtiden åbne kvarteret op både internt og for den omkringliggende by.

Målsætning

Vi vil fortsat arbejde på:

 • at lave en fælles vision, hvori grundejerne kan se kvarterets store potentiale, så de kan være med til at styrke stedets sjæl, historie og identitet.
 • at visionen indarbejdes i startredegørelsen og lokalplanen for kvarteret i de kommende år.
 • at der nedsættes et lille byomdannelsesteam i kvarteret med formålet at styrke netværket og realisere visionerne.
Fotograf
CPH Archive, Ulf Svane
Fotograf
CPH Archive, Ulf Svane
Fotograf
CPH Archive, Ulf Svane
Fotograf
CPH Archive, Ulf Svane
Fotograf
CPH Archive, Ulf Svane

Baggrund

Metode

Visionerne her er udviklet i samarbejde med kvarterets kreative bymiljø, enkelte grundejere og en rådgiver til en workshop, hvor ca. 30 deltog.

Fakta

 • 75 pct. er helt enige eller meget enige i, at det er vigtigt at indtænke det kreative vækstlag såsom kunstnere og små erhvervsdrivende i udviklingen af Nordøstamager.
 • 77 pct. er helt enige eller meget enige i at det er vigtigt at indtænke og bevare bevaringsværdige bygninger i udviklingen af Nordøstamager (ca. 1340 svar i alt, Borgerpanelundersøgelse om bydelsplan, 2022)

Analyser viser

Tre centrale udfordringer for de kunstneriske branchers lokalisering i København:

 • Egnede ejendomme i havne- og industriområder forsvinder som led i byudvikling.
 • Stigende lejepriser presser kunstnere og kunstneriske iværksættere ud af byen
 • På sigt kan det være svært at opretholde de kreative bymiljøer, som vurderes centrale for den kunstneriske del af de kreative erhverv (KK, 2022, Analyse for planlægning af kreative erhverv)

Anbefalinger til fastholdelse af håndværks- og værkstedsvirksomhedernes fremtidige lokalisering i København:

 • Fastholdelse af traditionelle erhvervsområder.
 • Udvidet anvendelse af stueetager i områder med boliger og serviceerhverv.
 • Konkret vurdering af parkeringsnorm mv. (KK, 2022, Analyse for planlægning af håndværkserhverv)