Amagerbanen

Amagerbanen skal i fremtiden fortælle historien om den gamle jernbane.
Fotograf
CPH Archive, Ulf Svane

Vision

Vores vision for den langstrakte grund er, at områdets industrihistorie bliver formidlet i endnu højere grad end den gør i dag og bliver et mødested ved at tilføre området følgende funktioner.

På Amagerbanen ønsker vi, at der opføres et minimuseum, som formidler Amagerbanens historie og dens betydning for de tidligere industriområder. Bygningen kan også fungere som en remise, hvor skinnecykler og dræsiner kan stå tørt og sikkert. Endelig kan bygningen fungere som et foreningshus og samlingssted.

Det er vores vision, at området inviterer nye borgere ind, skaber bedre passage til Ketsjersportens Hus og foreningerne på Kløvermarken.  Desuden skal der skabes bedre forbindelse for cyklister fra bl.a. Amager Strandvej ind til centrum af København.

I en omdannelse af grunden skal offentlig adgang fastholdes sammen med det tilgroede og lidt vilde udtryk - og der skal arbejdes for at skærme mod støjen fra Uplandsgade.

Målsætning

Amagerbanen er udlagt til fritidsformål i kommuneplanen. Vi ønsker fortsat at udvikle Amagerbanen i tæt dialog med brugere, grundejere og borgere for at sikre en åben dialog og en inkluderende proces om områdets videre udvikling.

Baggrund

Fakta

  • 92 % er enig eller meget enig i, at det er vigtigt at indtænke beplantning i nye udendørs opholdssteder (Borgerpanelundersøgelse om bydelsplan, Amager Øst Lokaludvalg, 2022, ca. 1340 svar)