Sådan laver du et budget

Det er vigtigt at have et realistisk og sammenhængende budget. Kontakt gerne sekretariatet, hvis du har brug for hjælp.

Sådan laver du et budget

Det er vigtigt at have et realistisk og sammenhængende budget. Kontakt gerne sekretariatet, hvis du har brug for hjælp.

Når du skal søge støtte fra bydelspuljen, skal vi vide, hvilke udgifter og indtægter du forventer at have. Du skal altså finde ud af, hvad det vil koste at afvikle projektet. Udgifter og indtægter skal stemme overens, så budgettet ‘går i nul’. Vi vil også gerne vide, hvordan du regner med at få dækket dine udgifter.

Udgifter kan for eksempel være forplejning, lokaleleje, materialer eller honorar til f.eks. en oplægsholder. Er du i tvivl om de eksakte beløb, er det bedre at runde tallene op for ikke at risikere, at de reelle udgifter overskrider de budgetterede udgifter. Indtægter kan være deltagerbetaling, støtte fra fonde og andre puljer, samt egenfinansiering.

Når du laver regnskab for et afsluttet projekt, skal regnskabsposterne stemme overens med de poster, du har skrevet i budgettet.

Lokaludvalgets støtte gives altid som en underskudsgaranti. Du får kun dækket de udgifter du har haft, og kan ikke bruge evt. uforbrugte midler til andre ting end du søgte støtte til.

Eksempel på budget
UDGIFTER 
Lokaleleje2.000 kr.
Forplejning500 kr. 
Oplægsholder4.000 kr.
Materialer500 kr. 
I alt7.000 kr. 
INDTÆGTER 
Støtte fra Lokaludvalget5.000 kr.
Egenfinansiering1.000 kr. 
Deltagerbetaling1.000 kr. 
I alt7.000 kr.