Sådan laver du et budget

Det er vigtigt at have et realistisk og sammenhængende budget. Kontakt gerne sekretariatet, hvis du har brug for hjælp.

Sådan laver du et budget

Det er vigtigt at have et realistisk og sammenhængende budget. Kontakt gerne sekretariatet, hvis du har brug for hjælp.

Når du skal søge støtte fra bydelspuljen, skal vi vide, hvilke udgifter og indtægter du forventer at have. Du skal altså finde ud af, hvad det vil koste at afvikle projektet. Udgifter og indtægter skal stemme overens, så budgettet ‘går i nul’. Vi vil også gerne vide, hvordan du regner med at få dækket dine udgifter.

Udgifter kan for eksempel være forplejning, lokaleleje, materialer eller honorar til f.eks. en oplægsholder. Er du i tvivl om de eksakte beløb, er det bedre at runde tallene op for ikke at risikere, at de reelle udgifter overskrider de budgetterede udgifter. Indtægter kan være deltagerbetaling, støtte fra fonde og andre puljer, samt egenfinansiering.

Lokaludvalgets støtte gives altid som en underskudsgaranti. Du får kun dækket de udgifter du har haft, og kan ikke bruge evt. uforbrugte midler til andre ting end du søgte støtte til.

 

Eksempel på budget
UDGIFTER 
Lokaleleje2.000 kr.
Forplejning500 kr. 
Oplægsholder4.000 kr.
Materialer500 kr. 
I alt7.000 kr. 
INDTÆGTER 
Støtte fra Lokaludvalget5.000 kr.
Egenfinansiering1.000 kr. 
Deltagerbetaling1.000 kr. 
I alt7.000 kr. 

 

Sådan laver du et regnskab

Når du laver regnskab for et afsluttet projekt, skal regnskabsposterne stemme overens med de poster, du har skrevet i budgettet. Behold derfor budgetkolonnen i regnskabet, så vi kan se, hvad der oprindeligt blev budgetteret med. 

Lokaludvalget giver sin støtte i form af en underskudsgaranti. Hvis dit projekt får flere indtægter eller færre udgifter end forventet, så modregnes det lokaludvalgets støtte. I eksemplet herunder er der brugt færre penge end der blev budgetteret, og indtægterne fra deltagerbetalingen er større end forventet. Forskellene trækkes fra lokaludvalgets underskudsgaranti, så regnskabet også går i nul. 

Hvis der i projektet opstår udgifter, som der oprindeligt ikke var budgetteret med, skal I underrette sekretariatet. Lokaludvalget giver tilsagn på baggrund af det indsendte materiale, og derfor kan I ikke være sikre på at få dækket udgifter, som ikke fremgår i budgettet. 

De anførte udgifter skal svare til de faktisk udgifter, I har haft til projektet. Bliver I trukket ud til stikprøve, skal I kunne fremvise kvitteringer på udlæg. 

Eksempel på regnskab
UDGIFTERBudgetteretRealiseret
Lokaleleje2.000 kr.2.000 kr. 
Forplejning500 kr. 525 kr. 
Oplægsholder4.000 kr.4.000 kr. 
Materialer500 kr. 275 kr. 
i alt7.000 kr.6.800 kr.
INDTÆGTER  
Støtte fra Lokaludvalget5.000 kr. 4.600 kr. 
Egenfinansiering1.000 kr.1.000 kr. 
Deltagerbetaling1.000 kr.1.200 kr. 
I alt7.000 kr. 6.800 kr.