Visioner for Nordøstamager

Her kan du læse om lokaludvalgets arbejde med visioner for Nordøstamager
Fotograf
Yann Houlberg Andersen

Nordøstamager er en bydel, der er under forvandling fra industriområde og ubenyttede arealer til en ny bydel. Lokaludvalget har gennem en årrække udarbejdet helhedsorienterede visioner for Nordøstamager. Det er sket i samarbejde med lokale borgere. Dels som et indspark til Københavns kommuneplan, som var i offentlig høring i 2019. Dels som inspiration til byplanlæggere, forvaltninger, Borgerrepræsentation, jordejere og borgere i de kommende års udvikling af bydelen. 

Visionerne er blevet til i et længere forløb, hvor lokaludvalget i 2016 fik udarbejdet en helhedsanalyse af Nordøstamager. Et debatoplæg er siden blevet drøftet med grundejere og interessenter i området, og kulminerede med en workshop i april 2018, hvor 100 borgere deltog. Her blev der arbejdet med forskellige perspektiver på hvordan området skal udvikle sig. Den 5. september 2019 deltog 50 borgere i en debat om de visioner, lokaludvalget fremlagde for området.

Lokaludvalgets vision bygger på følgende tre fundamenter:

Balance mellem tradition og modernitet: Området skal værne om sin historie; gamle industribygninger skal stå som påmindelser om kvarterets kulturelle arv. Området skal fortsat kendetegnes af håndværkserhverv, kreativitet og iværksætteri. Nye beboere skal trives i moderne, varieret arkitektur med velfungerende infrastruktur.Et byområde designet til mangfoldighed: Der skal være plads til forskellige familieformer, indkomster, aldersgrupper, boligformer og boligstørrelser. Med relativt lave bygningshøjder i respekt for områdets kystnære placering. Byrummene skal have forskellige størrelser til forskellige behov – med liv både om dagen og aftenen.En grøn og blå bydel med kultur- idræts- og fritidsliv: Nordøstamager rummer vild natur og grønne områder, som skal bevares og udvikles. Der skal skabes rum til mangfoldige kultur- og fritidsaktiviteter, som følger med befolkningsudviklingen. Der skal etableres stier til kysten og langs hele kysten – samt flere faciliteter til vandsport.

Visionsplan for Nordøstamager