Udvikling af Prags Boulevard

Vi ønsker at strækningen på Prags Boulevard gentænkes, så den bliver en grøn aktiv strækning, hvor der er fokus på sociale aktiviteter, bynatur og regnvandshåndtering og at der samtidig skabes bedre forbindelse for de bløde trafikanter.

Vision

Vi ønsker at der skabes bedre sammenhæng på strækningen Prags Boulevard, hele vejen fra Amagerbrogade til Amager Strandvej, særligt med fokus på det grønne, det rekreative og mobiliteten.

Målsætninger

Vores målsætning er at få:

  • Udarbejdet et eller flere skitseprojekter for en sammenhængende ændring af hele strækningen på baggrund af borgerinddragelse.
  • Udført minimum et forsøg med fællesaktivitet med Laplandsgadekvarteret for at skabe synergi. 
  • Gennemført et forsøg med bedre forhold for cyklende og gående med henblik på permanent vedtagelse. 
  • Gennemført et pilotprojekt med Miljøpunkt Amager med fokus på biodiversitet og grønne byrum i det urbane miljø.

Prags Boulevard er en del af Bydelsplanen 2022-2026

Baggrund

Fakta

  • 83 pct. er enig eller meget enig i, at regnvandshåndtering skal indtænkes i nye udendørs opholdssteder.
  • 92 pct. er enig eller meget enig i, at beplantning skal indtænkes i nye udendørs opholdssteder.
  • 69 pct. er enig eller meget enig i, at socialt samvær og aktiviteter bør indtænkes i nye udendørs opholdssteder (ca. 1340 svar, Borgerpanelundersøgelse om bydelsplan, 2022)

Metode

  • Borgerpanelundersøgelse ifm. bydelsplan 2022 (ca. 1340 svar)
  • Pop-up møde på Prags Boulevard (ca. 30 deltog)

Prags Boulevard - en sammenhængende strækning

Video Url