Prøvestenen Syd, Prøvestensbroen og Prøvestien

Læs mere om lokaludvalgets arbejde med Prøvestenen Syd

Amager Øst Lokaludvalg arbejder på at udvikle Prøvestenen Syds rekreative muligheder og øge tilgængeligheden til området. På landsiden ved Prøvestenen Syd ønsker lokaludvalget, at der etableres stier til vandring, samt adgang til vandet. På sigt ønskes mere permanente faciliteter i området, samt en separat gang- og cykelbro fra Amager Strandvej til Prøvestenen - den såkaldte Prøvestensbro, så transport til området adskilles fra den tunge trafik til og fra Prøvestenen. I dag er Amager Strandvej den eneste forbindelse fra Strandparken til de grønne arealer nord for. Med en ny stiforbindelse - Prøvestien - vil man kunne gå og cykle langs vandet fra det nordlige Amager til Den Blå Planet, uden trafikstøj og partikelforurening.