Den sociale bydelsplan

Læs mere om lokaludvalgets arbejde med den sociale bydelsplan
Kvinde går i grøn park
Fotograf
Yann Houlberg Andersen

Lokaludvalget har udarbejdet en social bydelsplan, der henvender sig til borgere og aktører, der interesserer sig for og beskæftiger sig med det sociale-og sundhedsfaglige område. Planen har til hensigt at danne grobund for netværksdannelse mellem aktører, som beskæftiger sig med området og skabe oversigt over, hvem der arbejder med forskellige målgrupper. Den sociale bydelsplan skal være et redskab for lokaludvalget i dialogen med forvaltningerne, og samtidig inspirere politikerne i Beskæftigelses- og Integrationsudvalget og Socialudvalget til nye tiltag.

Hent den sociale bydelsplan her