Amagerbanen langs Uplandsgade

Læs om lokaludvalgets arbejde med Amagerbanen langs Uplandsgade.
Fotograf
CPH Archive/Ulf Svane

Borgerrepræsentationen besluttede i juni 2020 at igangsætte en proces vedrørende fredning af arealet ved Amagerbanen langs Uplandsgade. I august nedsatte lokaludvalget en følgegruppe til fredningsprocessen, som kan tage den indledende dialog, tegne nogle bud på bedre forbindelser og rekreativ udvikling i området.

Visionsforslag for bevaring af Amagerbanen

I oktober 2020 satte lokaludvalget midler af til professionel assistance for at tydeliggøre og præcisere de udviklingsønsker, vi mener skal indarbejdes i fredningen med udgangspunkt i brugernes inputs. Derefter holdt Legepladsspecialist.dk og Transparent Design en digital workshop, hvor de tog imod gode idéer til det videre arbejde med visualiseringer for områdets udvikling.

I visionsforslaget for bevaring af Amagerbanen foreslår vi at opføre et værksted med besøgscenter, café og mødested ud til krydset Vermlandsgade/Uplandsgade, samt en legeplads mellem kolonihaverne og skinnerne.