Kontakt

Her kan du bl.a. finde kontaktoplysninger til lokaludvalgsmedlemmerne og sekretariatet.

Amager Øst Lokaludvalgs sekretariat

Sekretariatet holder til i Kvarterhuset på Jemtelandsgade 3. Vi har daglig telefon- og træffetid ml. 9 - 15.
Skriv en mail til vores fællespostkasse med dette link, hvis du har generelle henvendelser til sekretariatet. 

Sekretariatsmedarbejdere

Frida Jans

Sekretariatsleder og udvalgssekretær
Telefon: 2811 9454
Kontaktformular

Skriv til Frida, hvis du ønsker at søge foretræde til et lokaludvalgsmøde eller har generelle spørgsmål vedr. lokaludvalget.

Rie Hammershøi

Pulje- og projektmedarbejder
Telefon 2331 1949
th9b@kk.dk

Rie betjener arbejdsgrupperne BIFUK (Børn, Idræt, Fritid, Unge og Kultur) og SOSU (Social, Sundhed, Ældre og Integration). Skriv til Rie hvis du har spørgsmål vedr. puljeansøgninger.

Clara Drowe Andreasen

Projektmedarbejder
Telefon 2331 4332
Kontaktformular

Clara betjener arbejdsgrupperne MK (Miljø og Klima) og PET (Plan, Erhverv og Trafik).

Kamilla Stoffregen

Kommunikationsmedarbejder
il74@kk.dk

John Christian Svane

Pulje- og projektmedarbejder

På barsel.

Amager Øst Lokaludvalgs formandskab

Susanne Møller (formand) og Rasmus Steenberger (næstformand)

Tovholderne for lokaludvalgets arbejdsgrupper

BIFUK

(Børn, Idræt, Fritid, Unge og Kultur)
Randi Johanne Sørensen

SOSU

(Socialt arbejde, Ældre, Sundhed og Integration)
Susanne Møller

PET

(Planlægning, Erhverv og Trafik)
Lasse Rossen

MK

(Miljø & Klima) 
Jens William Grav

Ama'Røsten

Send dine artikler via dette link. Skriv Ama'røsten i emnefeltet

Du er også velkommen til at skrive med forslag til artikler og tips til historier.

Miljøpunkt Amager

Den lokale miljøopgave varetages af Miljøpunkt Amager . Klik her for at gå til Miljøpunktets hjemmeside.