Stier - Prøvestien og aktivitetssti rundt om Kløvermarken

Vi har visioner om etablering af en sti langs med vandet kaldet Prøvestien - og en aktivitetssti rundt om Kløvermarken.
Fotograf
Yann Houlberg Andersen

Prøvestien

Prøvestien vil kunne slange sig langs vandkanten ud mod Øresund og blive til gavn for bydelen og resten af København.

Vision

Visionen for vandkanten er, at der etableres en sti fra Amager Strandpark og Lille Øresundsvej til Prøvestenen Syd og videre til Kløverparken nord – kaldet Prøvestien. På længere sigt kunne denne forlænges med et stisystem ind til Indre By.

Stien forener det blå og det grønne, da der også kan være masser af biodiversitet langs med stien. I stistrækningen indtænkes hundestranden, fiskerhusene og broerne som kvaliteter, der bevares og er med til at øge stiens attraktivitet.

Stien kan kombineres med en bro fra Amager Strandvej 3 ud til Prøvestenen Syd, der skaber bedre adgang til det grønne naturområde.

Målsætning

Vi ønsker at samle alle interessenter og borgere i området for at finde fælles visioner for stistrækningen.

Fotograf
Yann Houlberg Andersen

Aktivitetssti rundt om Kløvermarken

En ny gang- og løbesti rundt om Kløvermarken vil åbne Kløvermarken op og gøre området mere attraktivt.

Vision

På stien rundt om Kløvermarken kan mere biodiversitet, nye blomsterbede, bevoksning og flere mødesteder fx med bænke og træningsudstyr gøre stien mere attraktiv for hele bydelen.

Prøvestien kan med fordel tilknyttes denne gang- og løbesti rundt om Kløvermarken, så der skabes et sammenhængende stisystem i Nordøstamager.

77 pct. mener at en aktivitetssti rundt om Kløvermarken er attraktivt for dem (ca. 1340 svar, Borgerpanelundersøgelse om bydelsplan, 2022)