Prøvestenen Syd

Prøvestenen Syd er et af bydelens grønne åndehuller, hvor der også kan være en aktiv lystbådehavn.

Fremtiden for Prøvestenen Syd

Video Url

Vision

Hvis der etableres en til- og fra kørsel på Prøvestenen i forbindelse med Østlig Ringvej, vil Prøvestenen fremover blive meget trafikeret. Vores ønske er, at trafikken etableres nord for volden og dermed væk fra den rekreative del af Prøvestenen.

På den måde kan Prøvestenen Syd fastholdes som et grønt åndehul, der er åbent for bydelen. Her skal være plads til lystfiskeri, fuglekiggeri, botanik og andet fritidsliv.

I den sydlige ende af Prøvestenen vil der samtidig være plads til at udbygge den påbegyndte lystbådehavn. Størrelsen på en ny lystbådehavn med både, husbåde, surfere osv. bør afpasses muligheden for at bevare det grønne område.

Målsætning

Vi ønsker:

  • at klarlægge bydelens og interessenters ønsker til Prøvestenen Syd med henblik på at fastholde et grønt åndehul, der forbliver til gavn for alle. Denne dialog kan videreformidles til By og Havn, forvaltninger, foreninger mv.
Fotograf
Yann Houlberg Andersen