Kløverparken

Kløverparken har i størrelse potentiale til at blive en ny stor bydel med boliger og erhverv, hvor der er plads til alle, gode fritidsmuligheder, forbindelse til vandet og masser af liv.

Vision

Visionen med Kløverparken som ny bydel er på lang sigt, at bydelen kan rumme alle de kvaliteter, som Amager Øst besidder. Kløverparken er i øjeblikket en ’bar mark’, hvor mange kvaliteter bør indtænkes.

I Kløverparken skal der være boliger for alle, hvor tilgængelighed til vandet og Kløvermarken prioriteres højt. Samtidig skal der være bæredygtigt byggeri som er lavet af cirkulære byggematerialer, der giver forskellige arkitektoniske udtryk. Der skal ske en erhvervsudvikling med respekt for historien.

I Kløverparken skal der være gode fritidsmuligheder, også i relation til nærheden til vandet – og så skal der etableres nye idrætsfaciliteter.

Kløverparken skal have ’liv mellem husene’ med gode byrum, natur og zoner til gavn for udeliv, børns leg, gående og cyklister. Der skal være sikre forhold for bløde trafikanter og godtrafikbetjening såvel kollektivt som individuelt. Der bør planlægges efter, at der parkeres i yderzonerne.

Den østlige del af Kløverparken kan indeholde en forlængelse af Prøvestien langs med vandet, der kan bestå af en cykel og gangsti med grønne biodiversive områder og adgang til vandet.

Den vestlige del kan forbeholdes håndværksvirksomheder, iværksættere og kontorer med arbejdspladser og lærepladser til bl.a. unge.

Målsætning

Vi ønsker de næste par år:

  • at være proaktive i udviklingen af Kløverparken gennem dialog med kommunen, eksisterende virksomheder i området, grundejere og borgere.
  • at bidrage til revision af kommuneplanen tidligt og sørge for at der kommer en konkret etape- og tidsplan for udbygningen
  • at give input til en mulig Østlig Ringvej og M5 Metro, så vi får tilgodeset de ønsker, der er til linjeføringer lokalt.

Baggrund

Fakta

  • 83 % mener adgangen til havet er vigtigt at indtænke i udviklingen af Nordøstamager.
  • 90 % er enige eller meget enige i, at det er vigtigt at indtænke forbindelser på tværs for cyklister og gående i udviklingen af Nordøstamager (Borgerpanelundersøgelse om bydelsplan, Amager Øst Lokaludvalg, 2022, ca. 1340 svar)