Den overordnede vision

I udviklingen af Nordøstamager skal indtænkes Amagers særlige ’kant’ og identitet. Nordøstamager har nemlig et hav af kvaliteter, der er vigtige at tage højde for i den hastige udvikling, der står for døren med både byudvikling og trafikprojekter
Fotograf
Yann Houlberg Andersen

Et Nordøstamager med kvaliteter

Vores vision for Nordøstamager er at der skabes et levende samspil mellem nyt og gammelt – så området fortsat emmer af dets industrihistorie, kant og identitet og samtidig skaber rammerne for en blandet by i balance.

Vigtige nøgleord er: vandet som en ressource, kreativitet og iværksætteri, kulturhistorie og bygningsarv, idræt og fritidsliv til vands og lands, grønne områder og natur, forskellige boligformer, bæredygtighed, erhvervsudvikling med respekt for historien, erhverv og boliger for alle samt god infrastruktur, hvor bløde trafikanter prioriteres højt.

For uddybning læs Visioner for Nordøstamager (2019), som vi forventer at revidere i løbet af de kommende år.

Særligt fem delområder har vi fokus på:

  • Kløverparken
  • Laplandsgadekvarteret
  • Amagerbanen
  • Stier – Prøvestien og aktivitetssti rundt om Kløvermarken
  • Prøvestenen Syd

Baggrund

Metode

  • Borgerpanelundersøgelse med fokus på bl.a. overordnede ønsker til udvikling af Nordøstamager (ca. 1340 svar)
  • Workshops i Laplandsgadekvarteret med det kreative bymiljø, grundejere, foreninger, lejere, forvaltninger mv. 
  • Frivillig fredag og Amagerbanens Dag
  • Løbende inddragelse af interessenter