Repræsentantskab for bydelsplanen

Vi har også et repræsentantskab, der hjælper os med at kvalificere bydelsplanen!
Fotograf
Yann Houlberg Andersen

Som noget nyt i denne bydelsplan, er der blevet etableret et lokalt repræsentantskab, som har fulgt bydelsplanarbejdet på sidelinjen. Repræsentantskabet består af repræsentanter fra brugerbestyrelser, netværk og foreninger el.lign., som er aktive i Amager Øst. 

Repræsentantskabet er bl.a. blevet forelagt lokaludvalgets udkast til bydelsplan til godkendelse i 2023. Desuden inviteres repræsentantskabet én gang om året til en opfølgning og evaluering af bydelsplanen. 

I repræsentantskabet kan én repræsentant fra hver brugerbestyrelse, netværk og forening el. lign., der er aktiv i Amager Øst bydel, være med. Repræsentantskabet består af ca. 28 foreningsrepræsentanter fra Amager Øst. Det er fortsat muligt at tilmelde sig repræsentantskabet for bydelsplanen på: aoelu@kk.dk