Proces og københavnerinddragelse

Hvad bygger vi hele bydelsplanen på?
Fotograf
Yann Houlberg Andersen

For at komme i mål med vores bydelsplan har vi inddraget bydelen for at få deres blik på, hvor der er udviklingspotentialer i Amager Øst med udgangspunkt i de otte temaområder.

Vi har afholdt alt fra en borgerpanelundersøgelse, pop-up gademøder, byvandringer, en workshop, digital inddragelse til et bydelsmøde med fokus på temaområderne. Vi har også arbejdet med flere af temaerne i en lang årrække.

Repræsentantskabet for bydelsplanen, der består af 28 foreningsrepræsentanter, har kvalificeret bydelsplanen undervejs og til sidst godkendt den.

 

 

Vores inddragelse af bydelen

 

August til september 2022

 • Borgerpanelundersøgelse om bydelsplan, ca.1340 svar
 • Digital kortundersøgelse om nye grønne byrum
 • Frivillig fredag
 • Amagerbanens dag
 • Workshop i Laplandsgadekvarteret
 • Socialt netværksmøde

Oktober til november 2022

 • Bydelsmøde og nedsættelse af repræsentantskab
 • Digital inddragelse
 • Pop-up gademøde ved Lergravsvej 
 • Pop-up gademøde ved Prags Boulevard
 • Pop-up gademøde på Amager Strandpark
 • Byvandring ved Frankrigshusene, Amagerbro Torv, Wittenberggade, ”Lizzies Plads” og Rødegårdsparken
 • Byvandring ved Greisvej
 • Spørgeskemaundersøgelse til skolebørn om kreative fritids- og idrætstilbud

Marts 2023

 • Bydelsplan kvalificeres og godkendes af repræsentantskab