Om Amager Øst

Amager Øst er en helt særlig størrelse

Overordnet set er Amager Øst en bydel i rivende udvikling og forandring, hvor nyt møder gammelt. Amager Øst ligger i smørhullet mellem Øresund, Tårnby Kommune, Christianshavn og den vestlige del af Amager, der skiller øst fra vest ved Amagerbrogade.

Bydelen er centrum for mange forskellige menneskers hverdagsliv med de alt 60.877 borgere, der bor i Amager Øst.

Amagerånden

Amager Øst bydel huser både villaer, karrébebyggelser, nybyggeri, hav og strandpark, grønne parker, pladser, butiksstrøg, store erhvervs- og industriområder, kunst, idrætsanlæg med mere.

Samtidig rummer bydelen foreninger, fællesskaber, idræt, engagement og energi - der til sammen udgør ’Amagerånden’, som gør Amager til noget helt særligt.

Forskellig karakter

Bydelen har flere forskellige områder med forskellig karakter som vi slet ikke kan indfange nøjagtigt på disse sider.

Sundbyøster og Amagerbro Øst er essensen af et brokvarter med karrébebyggelser, nyt møder gammelt, et aktivt butiksliv, gavlmalerier, kultur – og idrætsliv, parker og meget andet.

Nordøstamager rummer alt fra nybyggeri, foreningsliv, industriområder, kolonihaver, kreative erhverv, grønne og blå naturområder, industrihistorie til idrætsfaciliteter og tomme grunde med masser af potentiale.

Villakvartererne har nem adgang til havet, plads til det gode hverdagsliv og grønne områder med et stort udviklingspotentiale.

Fotograf
Yann Houlberg Andersen