Udvikling af grønne byrum

Vi ønsker, at der etableres flere grønne byrum med biodiversitet i bydelen. Samtidig skal eksisterende grønne byrum i fremtiden gøres mere attraktive og tilgængelige for bydelens borgere.

Flere nye grønne byrum

Video Url

Overordnet vision

Amager Øst er allerede en bydel med mange grønne byrum. Der er dog behov for etablering af yderligere grønne – gerne også biodiverse – byrum. Vi har fået over 600 forslag fra borgere til nye grønne byrum i Amager Øst bydel, hvilket følgende er baseret på. 

Udvikling af nye grønne byrum består både af ændring af større områders anvendelse som fx omdannelse af den gamle del af Sundby Kirkegård til park og mindre ændringer som fx etablering af borde, bænke og vejtræer.

Fotograf
Yann Houlberg Andersen

Greisvej

Greisvej er en af bydelens tværgående gader, der går fra Amagerbrogade og ned til stranden.

Greisvej skal i fremtiden være et attraktivt grønt område, der er fyldt med biodiversitet, som understøtter fællesskabsaktiviteter gennem etablering af opholdsarealer, boldbaner, legeredskaber, bænke og andre aktivitetstilbud.

På Greisvej skal sikres et naturligt flow gennem et stisystem på hele strækningen, der kan kombineres med etablering af mødesteder. Det kunne fx være en snoet cykel- og gangsti, der kan anvendes af alle målgrupper.

I stisystemet kan indtænkes flere allergivenlige hjemmehørende træer fx løn, bøg, rønnebær mv. Beplantningen langs strækningen kan både bestå af tætklippet græs og ’vildere natur’ afhængigt af aktiviteten på delstrækningen.

Fotograf
Yann Houlberg Andersen

Mellem Amager Centret og Øresundsvej

Området mellem Amager Centret og Øresundsvej er centralt beliggende i Amager Øst. Der er generelt set behov for etablering af flere træer – fx ved Wittenberggade og Frankrigshusene - ligesom det allerede er planlagt på Amagerbrogade.

Amagerbro Torv

Amagerbro Torv skal være mere grønt i fremtiden, fx gennem plantning af flere træer, opsætning af blomsterbede og flere bænke for at gøre torvet til et hyggeligt mødested.

Fra gråt til grønt ved Frankrigsgades Svømmehal

Pladsen foran svømmehallen ved Frankrigsgade skal omdannes fra gråt til grønt åndehul. Det vil være naturligt at omdanne området til en grøn oase med variabel bevoksning, blomsterkummer, træer og bænke. I dag fremstår byrummet meget slidt, men der er et stort potentiale i, at området er aflukket for biltrafik.

Andre områder i Amager Øst

Der er en række andre områder, hvor borgere havde forslag til forbedring, hvor vi også ser et stort potentiale i at udvikle nye grønne byrum: 

 • Begrønning af området ved Tycho Brahes Allé ved Amagerbrogade
 • Begrønning af Øresundsvej
 • Etablering af grøn plads ved Palermovej
 • Bænke og beplantning på Caprivej
 • Begrønning af Parmagade ml. Amagerbrogade og Grækenlandsvej
 • Renovering af det grønne område i den vestlige del af Kretavej
 • Renovering og mere begrønning af området ved Øresund Station
 • Renovering af grønt område ved Store Møllevej
 • Begrønning af Bremens Plads 
Fotograf
Yann Houlberg Andersen

Målsætning

Vores målsætning er:

 • At der arbejdes videre med området ved Greisvej med henblik på at udarbejde et samlet skitseforslag
 • at der arbejdes videre med området ved Frankrigsgade Svømmehal, så det kan indgå i budgetforhandlingerne
 • At der arbejdes videre med mulighederne for at opsætte bænke, blomsterkummer og træer i området mellem Amager Centret og Øresundsvej.
 • At kortlægning af de øvrige områder i bydelen, hvor borgere er kommet med forslag til grønne byrum fortsætter.

Baggrund

Fakta

 • 83 pct. mener, at det er vigtigt at hensyn til biodiversitet indtænkes i nye udendørs opholdssteder
 • 59 pct. bruger de grønne byrum i bydelen flere gange om ugen (ca. 1340 svar, Borgerpanelundersøgelse om bydelsplan, 2022)

Metode 

 • Digital kortundersøgelse med over 600 forslag til nye grønne byrum
 • Byvandringer ved Greisvej (ca. 10 deltog) og ved Amagerbro (ca. 5 deltog)