Lergravsvej

Vi ønsker en helhedsplan for Lergravsvej, der skaber bedre forbindelse for gående og cyklister fra Amager Centret til Amager Strandvej – og samtidig skaber attraktive opholdsmuligheder.

En grønnere og mere sikker Lergravsvej

Video Url

Vision

Vi vil skabe en sikker grøn strækning fra Amager Centret til Amager Strandvej langs Lergravsvej med fokus på bedre håndtering af regnvand, sikre gå- og cykelforhold samt mere natur, ophold og klimasikring.

Det kunne fx være etablering af flere trærækker, mere biodiversitet, beplantning, flere aktivitets- og opholdsmuligheder. 

Målsætninger

Vores målsætning er, at vi i de kommende år får:

  • udarbejdet et eller flere skitseprojekter for en sammenhængende ændring af hele strækningen på baggrund af nuværende og yderligere borgerinddragelse
  • udarbejdet et skitseprojekt for at skabe sikre og bedre cykelforhold mellem Østrigsgade og Strandlodsvej
  • afklaret om det er muligt at udføre et forsøg med lukning af delstrækningen mellem Østrigsgade og Ungarnsgade for biltrafik for at skabe en fredelig plads for Lergravsparkens Skole
  • gennemført et permanent tiltag om begrønning af delstrækninger.
Fotograf
Yann Houlberg Andersen

Baggrund

Fakta

  • Ca. 60 pct. bruger vejen dagligt eller ugentligt.
  • 78 pct. er meget enig eller enig i, at det vil være attraktivt, hvis man tænkte mere beplantning ind langs strækningen.
  • 64 pct. er enig eller meget enig i, at en sammenhængende strækning fra Amager Centeret til Amager Strandvej vil være attraktivt (ca. 1340 svar i alt, Borgerpanelundersøgelse om bydelsplan, 2022)

Metode

  • Borgerpanelundersøgelse ifm. bydelsplanen 2022 (ca. 1340 svar) 
  • Pop-up møde på Lergravsvej (30 deltog)