Kunst i byens rum

Vi ønsker en bydel med et stort udvalg af kunstværker i det offentlige rum, der bidrager til at skabe en mere attraktiv bydel.

Mere kunst i byens rum

Video Url

Vision

Vi ønsker at Amager Øst bliver en bydel i København, som tilbyder et bredt og alsidigt udvalg af kunstværker i det offentlige rum og som tiltrækker mennesker fra hele byen, landet og udlandet. 

Vi vil arbejde for, at der kommer mere kunst til bydelen samt at kunsten kommer på dagsordenen blandt bydelens borgere, som engagerer sig i samtalen.

Målsætning

Vores målsætning de kommende år er:

  • at lave møder med kunstinteresserede borgere, fagfolk og lokale kunstnere som med fordel kan se på bydelens eksisterende kunstværker samt drøfte samarbejder og få inspiration til nye værker og placeringer.
  • at inddrage en række kunstnere og fagfolk, som bidrager til debatten med viden om kunst. Gerne gennem et fast netværk.
  • At få et nuanceret billede af, hvor i bydelen, der mangler kunst og hvilke typer af kunst, der efterspørges.
  • At vi får endnu mere kunst på dagsordenen og bl.a. tager initiativ til en inspirerende og konstruktiv dialog i bydelen om kunst i det offentlige rum.

Sideløbende med kunstarbejdet i bydelsplan-regi arbejder en kunst-gruppe i samarbejde med Amager Vest Lokaludvalg om mere kunst på Amagerbrogade.

Fotograf
Yann Houlberg Andersen

Baggrund

Fakta

  • 50 pct. er enige eller meget enige i, at kunst i byrummet, er med til at gøre det attraktivt at bo i deres nærområde.
  • 50 pct. ønsker sig mere kunst i byrummet i deres nærområde (ca. 1340 svar, Borgerpanelundersøgelse om bydelsplan 2022)

Metode

  • Borgerpanelundersøgelse ifm. bydelsplan 2022 (ca. 1340 svar)
  • Frivillig fredag og Amagerbanens dag 
  • Bydelsmøde med repræsentantskabet