Kreative fritidstilbud til børn og unge

Vi ønsker flere kreative fritidstilbud til børn og unge, der kan være med til at øge deres trivsel.

Kreative fritidstilbud

Video Url

Vision

Vi har en vision om, at alle børn og unge i bydelen får adgang til et stort udvalg af kreative og kulturelle fritidstilbud uanset deres forældres indkomst og bopæl i bydelen.

Vores målsætning er, at børn og unge, der gerne vil gå til fx musik, dans, drama, kor, spejder, mv. har mulighed for det – og at der er trafikal sikker adgang hertil.

Desuden er det en målsætning, at der kommer øget politisk opmærksomhed på de kreative fritidstilbud i bydelen, især musikskoler, som der er mangel på.

Målsætning

Vi ønsker fremadrettet at kortlægge de eksisterende tilbud og efterfølgende formidle resultaterne heraf til bydelens forældre og andre relevante.

Fotograf
Yann Houlberg Andersen

Baggrund

Fakta

  • 29 pct. efterspørger flere kreative tilbud til børn i Amager Øst
  • 34 pct. efterspørger flere musiktilbud til børn i Amager Øst
  • 16 pct. efterspørger flere tilbud indenfor scenekunst fx teater, dans mv. i Amager Øst (ca. 1120 svar. Borgerpanelundersøgelse om kultur, fritid og idræt)

Metode

  • Borgerpanelundersøgelse ifm. bydelsplan 2022 (ca. 1340 svar)
  • Frivillig fredag og Amagerbanens dag 
  • Bydelsmøde med repræsentantskabet
  • Spørgeskemaundersøgelse til skolebørn