Idrætten i bydelen

Idrætten skal styrkes i bydelen, så der er gode muligheder for at dyrke idræt i tidssvarende faciliteter.

Bydelsvideo: Kløvermarken (2023)

Video Url

Vision

Vi ønsker en bydel med rige muligheder for at dyrke idræt, som også imødekommer befolkningsvæksten.

Vi ønsker at udvikle og forbedre vores faciliteter på og omkring Kløvermarken, finde muligheder for flere faciliteter på skolerne og ved Sundbyøsterhallen samt at udvikle den fysiske udfoldelse ved vandet til lands og til vands.

Vi ønsker at vores børn og unge skal finde glæde og styrke ved at deltage i foreningslivet og dyrke sport. Der bør ikke være ventetid for at komme til svømning og anden idræt.

Målsætning

Vi vil i de kommende år:

 • sætte fokus på idrætslivet og opnå erfaringer med etablering af en idrætsklasse i en folkeskole i Amager Øst, som også skaber brobygning til foreningslivet
 • arbejde strategisk og prioriteret for bedre og tidssvarende idrætsfaciliteter i bydelen
 • presse på realiseringen af Ketsjersportens Hus
 • opgradere Sundbyøsterhal 1 til nutidens behov
 • arbejde for at styrke netværket og skabe stærke partnerskaber mellem idrætsaktører
 • støtte initiativer, der arbejder med en idrætsdag for bydelen
 • støtte udviklingen af idrætslivet på og ved vandet
 • arbejde på at styrke samarbejdet med Børne- og Ungdomsforvaltningen og Kultur- og Fritidsforvaltningen for at optimere brug af lokaler og tider på skoler for lokale foreninger
 • arbejde for at Kløvermarken udvikles til et attraktivt og tidssvarende idrætsanlæg med gode faciliteter til et aktivt fritidsliv
Fotograf
Yann Houlberg Andersen

Baggrund

Fakta

 • Der er mangel på idrætsfaciliteter og ventelister til idrætstilbuddene i København (State of the City, DGI, 2018)
 • 49 procent har svaret, at de går til idræt udenfor bydelen. 31 pct. har svaret, at de savner tilbud indenfor sport og idræt i bydelen (ca. 1120 svar. Borgerpanelundersøgelse om kultur, fritid og idræt 2022)
 • 50 pct. har angivet, at de anvender idrætstilbud i Amager Øst (ca. 1340 svar, Borgerpanelundersøgelse om bydelsplan, 2022)

Metode

 • Borgerpanelundersøgelse ifm. bydelsplan 2022 (ca. 1340 svar)
 • Frivillig fredag og Amagerbanens dag 
 • Bydelsmøde med repræsentantskabet