Aktive fællesskaber

Vi ønsker en bydel fyldt med fællesskaber, der er med til at mindske ensomhed og øge den mentale trivsel blandt alle borgere i bydelen.

Flere aktive fællesskaber

Video Url
Fotograf
Yann Houlberg Andersen

Vision

Vores vision for bydelen er, at det skal være muligt at finde mange typer fællesskaber og have følelsen af at høre til. I de kommende år vil vi specifikt sætte fokus på aktive fællesskaber, som en vej til at øge sammenhængskraften.

Vi ønsker at løfte den mentale og fysiske sundhed og nedbringe ensomhed i bydelen. Sammen med bydelens mange aktører ønsker vi at undersøge problematikker indenfor området og sætte fokus på løsninger samt afholde netværksmøder og borgerrettede arrangementer.

Målsætning

De kommende år ønsker vi at: 

 • fortsætte med at understøtte netværk mellem bydelens aktører med tilbud til socialt udsatte, f.eks. ved at afholde årlige netværksmøder, invitere lokale aktører til arbejdsgruppemøder og øge kendskabet til puljemidler hos relevante aktører i bydelen
 • Samarbejde med bydelens aktører om at skabe og stimulere til aktive fællesskaber i bydelen
 • Arbejde henimod et socialt folkemøde
 • Arbejde målrettet med initiativer som kan understøtte et godt naboskab, hvilket er tryghedsskabende og en vej til at nedbringe ensomhed i bydelen.

Baggrund

Fakta

 • 18-19 pct. i Amager Øst angiver, at de har meget dårligere livskvalitet som følge af Covid-19 epidemien. Det er lidt under niveau ift. resten af København.
 • 15 pct. i Amager Øst angiver, at de har et mindre godt eller dårligt selvvurderet helbred. Det er ca. på niveau med resten af København. (Region Hovedstaden Sundhedsprofil 2021)
 • 22 pct. savner at føle sig som en del af et fællesskab og 25 pct. vil gerne have mere information om, hvor de kan opsøge fællesskaber.
 • 89 pct. er enig eller meget enig i, at de gerne vil hjælpe naboen, hvis de er syge og har brug for hjælp til indkøb el.lign.
 • 23 pct. i alderen 17-29 år er enig eller meget enig i, at de ofte føler sig mere ensomme end de bryder sig om (ca. 1340 svar. Borgerpanelundersøgelse om bydelsplan 2022)

Metode

 • Socialt netværksmøde
 • Borgerpanelundersøgelse ifm. bydelsplan 2022 (ca. 1340 svar)
 • Frivillig fredag og Amagerbanens dag
 • Bydelsmøde med repræsentantskabet