Borgermøde om Metro M5 og Østlig Ringvej

Hør mere om forslag til den næste udvidelse af Københavns Metronet og forslag til en vejtunnel uden om København – Østlig Ringvej.

Metroselskabet, Sund og Bælt samt Københavns Kommune vil fortælle om planer, proces mv. - og er samtidig klar til at svare på spørgsmål og høre bydelens perspektiver.

Der vil være oplæg om:

  • M5-projektet generelt og den del af projektet som foregår i Amager Øst v. Metroselskabet
  • Østlig Ringvej v. Sund & Bælt
  • Beslutningsprocessen v. Københavns Kommune

Baggrund for mødet

Lige nu er forslag til den næste udvidelse af Københavns Metronet M5 og forslag til Østlig Ringvej i høring.

Begge høringer er såkaldte ”idéfasehøringer”. Det betyder at reaktioner og tilbagemeldinger på projekterne i denne fase vil være rammesættende for indholdet i projekternes miljøkonsekvensvurderinger og yderligere konkretisering.

Læs mere på https://oestligringvej.dk/ og https://metrolinjem5.kk.dk/

Kontakt

Filips Kirkes menighedssal

Kastrupvej 55

Del med