Borgermøde om Lynetteholms påvirkning af Amager Øst

Den strategiske miljøvurdering (SMV) af infrastruktur og byudvikling ved Østhavnen, herunder Lynetteholm og Kløverparken, er i høring - og du kan give dit besyv med.

Nu er den strategiske miljøvurdering (SMV) af Østhavnen, herunder Lynetteholm, kommet i høring. Derfor inviterer Amager Øst Lokaludvalg sammen med Økonomiforvaltningen og By & Havn til borgermøde. 

Fokus på borgermødet er, hvordan Amager Øst bliver påvirket under etableringen af Lynetteholm. 

En SMV beskriver de samlede miljømæssige påvirkninger af alt fra den kommende byudvikling med boliger og erhverv, vejbetjening, cykelinfrastruktur til etablering af metroforbindelser og Østlig Ringvej. Analyserne beskriver her hvilke miljømæssige påvirkninger etablering af infrastruktur og byudvikling ved Østhavnen har på C02-udledning, menneskers sundhed, landskab, kulturarv, ressourcer, affald, klimaforhold samt naturen på vand og land. 

Transportministeriet har sendt SMV'en i offentlig høring. Du kan læse mere på ministeriets hjemmeside ved at klikke her. Høringsfristen er d. 9. januar og høringssvar sendes til trm@trm.dkDeltagelse i borgermødet kræver ikke tilmelding. 

Kontakt

Kofoeds Skole, Café Himmelblå

Holmbladsgade 120

Del med