Sådan stemmer du til valg til Amager Øst Lokaludvalg

I starten af 2022 er der valg til Amager Øst Lokaludvalg. Du kan stille op eller være med til at bestemme, hvem der skal stemmes ind.

I februar 2022 er der igen valg til Amager Øst Lokaludvalg. Denne gang foregår valget digitalt.

Foreninger, råd og brugerbestyrelser, der har aktiviteter i Amager Øst, kan enten opstille en kandidat til Amager Øst Lokaludvalg og stemme til valget. Eller vælge blot at stemme.

Krav til foreningen

For at opstille en kandidat og/eller stemme til valget er det et krav, at jeres forening:

 • har eksisteret minimum et år ved tilmelding
 • har minimum 15 medlemmer ved tilmelding
 • har aktiviteter i Amager Øst

En forening kan kun tilmelde én repræsentant til at stemme. Hvis foreningen opstiller en kandidat, bliver det kandidaten, der er stemmeberettiget.

Kandidaten behøver ikke at være medlem af foreningen, bestyrelsen mv., men skal udpeges af denne til at repræsentere foreningen ved valget. 

Tidsfrister

Fristen for at stille op som kandidat til Amager Øst Lokaludvalg er den 14. januar kl. 12.

Fristen for at tilmelde sig til kun at stemme til det digitale valg er den 7. februar kl. 12.

Præsentation af opstillede kandidater

Alle kandidater til Amager Øst Lokaludvalg bliver præsenteret med tekst og foto på en hjemmeside forud for valget. Der vil også blive arrangeret et fysisk præsentationsmøde, hvor alle, der stiller op til valget, vil få mulighed for at fortælle om sig selv.

Præsentationsmødet holdes den 25. januar 2022.

Sådan tilmelder du dig valget

Selve valget foregår digitalt med en afstemning, der er åben 2 uger fra den 14. februar 2022. Alle stemmeberettigede vil modtage et personligt link til afstemningen umiddelbart op til.

I tilmeldingen vil du blive bedt om at udfylde:

 • kontaktoplysninger på den foreningsrepræsentant, der stiller op og/eller skal stemme
 • oplysninger om foreningen
 • kontaktoplysninger på en anden person i foreningen

Hvis jeres forening opstiller en kandidat, vil I også blive bedt om at skrive:

 • en kort opstillingstekst (maks. 1.000 anslag) med begrundelse for opstilling til lokaludvalget

Efter I har udfyldt tilmeldingen, vil I blive bedt om at fremsende:

 • dokumentation for, at foreningen lever op til kravene (min. 15 medlemmer og et års eksistens)
 • et vellignende foto, hvis I ønsker at opstille en kandidat

Klik her for at oprette din tilmelding til valget

 

Hvad vil det sige at være medlem af et lokaludvalg

Der er i alt 12 Lokaludvalg i København og de består alle af 23 medlemmer, der enten er valgt for foreningslivet eller udpeget af politiske partier.

Som repræsentant for en forening, skal du overveje at stille op til lokaludvalget, hvis du:

 • vil arbejde for lokale visioner for bydelen Amager Øst – blandt andet i udarbejdelsen og realisering af de lokale Bydelsplaner.
 • vil gå i dialog med lokale københavnere og forsøge at påvirke politikerne på Rådhuset, så dine og bydelens perspektiver og mærkesager bliver en del af byudviklingen.
 • vil have mere viden om København, (lokal)politik og demokrati – vi tilbyder relevante kurser og introducerer til arbejdsgange i kommunalpolitik og byudvikling.
 • har lyst til at møde nye mennesker og diskutere bydelens udvikling.
 • vil støtte lokale projekter, arrangementer og initiativer ved at uddele ca.1,6. mio. kr. årligt fra lokaludvalgets puljemidler.

Kontakt os gerne

Tøv ikke med at kontakte os, hvis I er interesserede i at opstille en kandidat – så kan vi tage en snak om det. Vi kommer også gerne ud til et møde i foreningen, for så vidt det er muligt og fortæller mere om lokaludvalgets arbejde og valget.