1. Der kommer cykelstier og træer på Strandlodsvej

  I takt med at byggerierne færdiggøres, etableres cykelstier, fortove og beplantning langs den østlige side af Strandlodsvej Byggeriet mellem Øresundsvej og Lergravsvej er færdigt, og der er etableret cykelsti, gjort klar til træer og lavet overkørsler. Fra Lergravsvej til Jenagade forventes

 2. Skæve boliger på Kofoeds Skoles grund

  Amager Øst står over for at få styrket den sociale balance i form af etablering af 12 “skæve boliger” i Jenagade. Af Daniel Vedsted, kommunikationsansvarlig, Kofoeds Skole I juni 2019 solgte Kofoeds Skole et areal på 5.400 kvadratmeter fra til Københavns Kommune. Salget var et afgørende led i en

 3. Nyt naturområde åbner på Østamager

  Efter dialog med By og Havn er det nu lykkedes at få en aftale om at åbne Prøvestenen Syd for offentligheden. De færreste kender Prøvestenen Syd, og det er en skam. For enden af Prags Boulevard ligger det – et meditativt naturområde, som i mange år har været hegnet af og glemt. Lokaludvalget har

 4. Trafikale problemer i Krimsvej-området

  Beboerne oplever stigende frustration over de trafikale udfordringer på Krimsvej og Amager Strandvej. Lokaludvalget er nu gået ind i sagen. I løbet af de sidste 5-6 år har beboerne på Krimsvej og Amager Strandvej set større og større trafikale problemer for såvel de bløde trafikanter som for

 5. Parkeringsløsning et skridt tættere på

  Efter en politisk drøftelse før jul er der nu fremlagt flere muligheder for at løse problemerne med langtidsparkering langs metroen. På Teknik- og Miljøudvalgets møde den 2. december blev parkeringen omkring metrostationerne på Østamager drøftet. Baggrunden var et ønske om at begrænse antallet af

 6. Vores Strandpark er trængende

  Det er et stort problem at Amager Strandpark ikke har toiletter på landsiden. Parkbrugerrådet håber på at kommunen snart gør noget Artikel af Lene Krambeck, Amager Strandparks brugerråd, forkortet og redigeret af sekretariatet 2. påskedag var der åbningsfest for "Sælen", den nye

 7. Ny biblioteksplan i støbeskeen

  I år skal København have ny biblioteksplan. Lokaludvalget har bidraget ved at spørge borgerne om deres holdninger til bibliotekerne Fremtidens biblioteker Det er vigtigt med gode faciliteter til børn, kulturelle arrangementer og adgang til læsesal. Desuden er det vigtigt for borgerne i Amager Øst

 8. Første kuld elever klar til skolestart på Nordøstamager

  Forberedelserne til opstarten af den nye skole i Holmbladsgade 113 er i fuld gang – og har været det siden efteråret 2018 I november blev den første klasse på Skolen i Nordøstamager indskrevet. I løbet af foråret 2019 har der været afholdt forældremøde, og børnene er startet i deres KKFO

 9. Visionen for Ketsjersportens Hus på Kløvermarken tager form

  Lokale foreninger på Amager har formuleret en vision om at skabe et mekka for ketsjersport placeret på Kløvermarken. Lokale foreninger på Amager har formuleret en vision om at skabe et mekka for ketsjersport placeret på Kløvermarken. Med placeringen op ad det eksisterende tennis- og squashanlæg,

 10. Skriv en artikel til Ama'røsten

  Du har mulighed for at bidrage til lokaludvalgets bydelsavis- både med artikler og billeder. Ama’røsten er lokaludvalgets egen bydelsavis der husomdeles gratis til alle borgere i Amager Øst. I avisen bringes lokale historier og nyheder, kommentarer og artikler om lokaludvalgets arbejde og projekter