Visionen for Ketsjersportens Hus på Kløvermarken tager form

04.04.2019
  • Mulige placeringer af Ketsjersportens hus Kløvermarken. Det er placeringen ved A, der anbefales af den samlede styregruppe.
  • Kløvermarkens Tennisklub
Lokale foreninger på Amager har formuleret en vision om at skabe et mekka for ketsjersport placeret på Kløvermarken.

Lokale foreninger på Amager har formuleret en vision om at skabe et mekka for ketsjersport placeret på Kløvermarken. Med placeringen op ad det eksisterende tennis- og squashanlæg, vil det nye hus være med til at skabe en synergieffekt blandt de fire største ketsjersportsgrene.

Stort behov for faciliteter til ketsjersport

Der er et stort behov for nye ketsjersportsfaciliteter i lokalområdet omkring Amager Nord. Det skyldes dels lukningen af Amager Badmintonklub i markmandsgade, dels en generel fremgang i medlemstallet i både badminton- og tennisklubberne. I den forbindelse er en række lokale foreninger gået sammen om at projektere ”Ketchersportens Hus – Kløvermarken”.

Projektet møder stor opbakning blandt foreningerne, som vurderer, at der ved etableringen vil kunne organiseres ketsjersportsaktiviteter for mindst 600 nye medlemmer de første tre år; hvor især børn og unge vil være målgruppen.

Vision og stordriftsfordele

Det nye anlæg skal indeholde mindst fem badmintonbaner og bordtennisfaciliteter i kælderen, hvor ønsket er, at en lokal bordtennisforening kan etableres og få rodfæste.

Planerne om en ny badmintonhal på Kløvermarken blev første gang præsenteret i 2017 i forbindelse med tilblivelsen af en helhedsplan for hele Kløvermarken. Ønsket er nu, at den kommende hal skal ligge tæt op ad Kløvermarkens Tennis Klub, hvor også City Squash holder til. Dermed kommer de fire største ketchersportsgrene – badminton, tennis, bordtennis og squash – til at ligge tæt op ad hinanden, hvilket vil være med til at skabe en unik synergi med samarbejde på tværs af foreningerne. Klubberne vil kunne deles om de eksisterende omklædningsforhold og ikke mindst caféen.

I første omgang er der blevet bevilliget penge til at projektere og tegne huset ifm. Københavns Kommunes budget 2019, og nu afventer projektet en yderligere politisk godkendelse og midler til den fortsatte projektering.