Vores høringssvar

Titel

Høringsperiode 

Høring: VVM-undersøgelse for anlæg af Lynetteholm 30.11.20 - 25.01.21

Titel

Høringsperiode 

Høring: Lokalplanforslag "Nordøstamager Skole" 31.08.20 - 26.10.20
Høring: Lokalplanforslag "Ved Amagerbanen Nord" 28.08.20 - 23.10.20
Høring: Fritidspædagogisk ramme for KKFO'er 30.04.20 - 06.06.20

Høring: Ændring af skoledistrikter til skoleåret 2021/22

30.04.20 - 01.06.20
Høring: KFU's Investeringsforslag til budget 2021 vedr Bibliotekshuset 11.03.20 - 04.05.20
Supplerende høring: Lokalplan Lindgreens Alle II 14.04.20 - 22.04.20
Høring: Sikre skoleveje - Gerbrandskolen og Sundbyøster Skole 27.03.20 - 30.04.20
Naboorientering vedr. dispensation fra tillæg 1 til lokalplan 449 ”Strandlodsvej”  12.03.20 - 02.04.20
Naboorientering: Kløverparken dispensation til lokalplan 136 - erhvervsbyggeri 22.01.20 - 04.02.20 
Intern høring: Lokalplanforslag Hedegaardsvej II  29.01.20 - 12.02.20 
Supplerende høring af revideret forslag til lokalplan for Amager Strandpark 07.01.20 - 31.01.20

Titel

Høringsperiode

Forudgående høring – butiksstørrelser for detailhandel i Amager Øst

10.11.17 - 17.12.17

Forudgående høring lokalplan Femøren

 

 

15.11.17 - 18.12.17

Modtagelse af nyankomne børn i dagtilbud og skole 

 

 

23.10.17 - 20.11.17

Københavns Kommunes Handicappolitik 2018-22  

27.09.17 - 10.11.17 

Ideer og forslag, VVM for olietanke OTC Syd på prøvestenen

03.10.17 – 24.10.17

Naboorientering: Amager Strandvej 122  

29.09.17 – 20.10.17 

Udkast til skybrudspakke 2019 

27.06.17 – 25.08.17

Prioriteringer i forbindelse med budget 2018 

17.08.17 – 04.09.17 

Kløverparken tillæg 2 lokalplanforslag 

03.05.17 – 28.06.17

 Naboorientering: Tilbygning til Kofoeds Skole

06.06.17 – 27.06.17 

Skoledistrikter 2018/19

28.04.17 – 09.06.17 

Intern høring: Lokalplan Skolen Ved Sundet

17.05.17 – 31.05.17

Krimsvej tillæg 2 supplerende høring

06.04.17 – 27.04.17 

 Intern høring: Tilgængelighedsruter Amager Øst

27.03.17 – 02.05.17 

Intern høring: Krydsningshelle Prags Boulevard (Københavnerruten)

22.03.17 – 26.04.17 

Ændring af regulativ for husholdningsaffald. Ikke indsendt høringssvar

29.03.17 – 27.04.17 

Ålandsgade tillæg 1 – lokalplanforslag

04.04.17 – 05.06.17 

Forslag til kommuneplantillæg for Almene Boliger i Serviceerhvervsområder

10.02.17 – 17.04.17  

Forslag til tillæg nr. 6 til Spildevandsplanen

07.02.17 – 04.04.17 

Tycho Brahes Allé 35-37 – lokalplanforslag

27.01.17 – 29.03.17  

Intern høring: Tillæg nr. 2 til lokalplan nr. 136 ”Kløverparken”

21.02.17 – 03.03.17 

Rødegård – lokalplanforslag

21.12.16 – 24.02.17 

Lindgreens Alle – lokalplanforslag

12.12.16 - 13.01.17

 

    

 

Titel

Høringsperiode

Høring: Ved Amagerbanen Syd – supplerende høring

 01.12.16 – 22.12.16 

Holmbladsvænge – lokalplanforslag 

08.11.16 – 06.01.16

Almene boliger i serviceerhvervsområder 

04.11.16 – 20.11.16

Intern høring – Cykelsti på Raffinaderivej 

07.10.16 – 18.11.16

Intern høring – Cykelsti langs Amagerbanens tracé 

07.10.16 – 18.11.16

Trafikplan 2016 

19.09.16 – 28.10.16

Høring: Strandlodsvej tillæg 1 – supplerende høring 

04.10.16 – 18.10.16

Intern høring: Rødegård lokalplanforslag 

23.08.16 – 06.09.16

Krimsvej tillæg 2 – lokalplanforslag 

18.08.16 – 17.10.16

Intern høring: Omstilling af bemandede legepladser 

15.08.16 – 26.09.16

Intern høring: Københavns kommunes budget 2017 

18.08.16 – 05.09.16 

Bygge og anlægsforskrift 

14.07.16 – 30.09.16

Ved Amagerbanen Syd – lokalplanforslag 

30.06.16 – 26.09.16

Kløverparken tillæg nr. 1 – lokalplanforslag 

24.06.16 – 18.09.16

Forskrift for udendørs musikarrangementer 

31.05.16 – 17.09.16

Intern høring – revideret disp. forslag for cykelsti langs Amagerbanens tracé 

14.06.16 – 12.08.16 

Intern høring – lokalplanforslag Ungdomsboliger Holmbladsvænge 

10.06.16 – 08.07.16

Strandlodsvej tillæg 1 – lokalplanforslag 

07.06.16 – 06.09.16

Amager Strandvej nr. 3 

20.05.16 – 24.06.16 

Ændring af skoledistrikter til skoleåret 2017/18 

13.05-16 – 24.06.16

Forslag til Tryghedsløft 2017 

02.05-16 – 12.06.16 

Intern høring – Tycho Brahes Alle 35-37 

02.05-16 – 18.05.16

Høring – Handleplan for diabetes 2016-19 

25.04-16 – 08.06.16

Sadolin og Holmblad – Tillæg nr. 2 – Lokalplanforslag 

07.04-16 – 02.06.16 

Intern høring lokalplan Lindgreens Alle

 

Udv. af Københavns aktivitets- og samværstilbud for borgere med sindslidelser 

18.03-16 – 19.04.16

Kraftværkshalvøen tillæg nr. 1 – Lokalplanforslag 

14.03-16 – 09.05.16

Tillæg 5 til Spildevandsplanen 2008 

24.02-16 – 21.04.16

Naboorientering – udnyttelse af Krudthusets 1. sal   

 

Intern høring – Skybrudsprojekter i Amager Øst 

 

10.01-16 – 01.02.16

Titel

Høringsperiode

Høring om ændringer i vedtægter for Ældrerådet i Københavns Kommune

11.12.15 – 11.02.16

Intern høring – Ved Amagerbanen Syd

05.11.15 – 18.12.15

Intern høring – Ny Amagerbrogade

01.10.15 – 20.11.15

Intern Høring – Tillæg 2 til lokalplan Krimsvej

22.10.15 – 04.12.15

Intern høring – Københavnerruten Amager Øst

01.09.15 – 23.10.15

Ændringsforslag til Krimsvej tillæg 1 til lokalplan 425

16.09.15 – 01.10.15

Justering af klynger og netværk

27.08.15 – 09.10.15

Hedegaardsvej tillæg 1 – lokalplanforslag

08.09.15 – 03.11.15

Sundbyøster Skole – forslag til tillæg 1 til lokalplan 490

04.09.15 – 30.10.15

Forslag til tillæg nr. 4 til spildevandsplanen

24.08.15 – 27.10.15

Kommuneplan 2015

21.08.15 – 16.10.15

Københavns Kommunes budget 2016

13.08.15 – 31.08.15

Intern høring – forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 464 ”Kraftværkshalvøen”

08.07.15 – 28.08.15

Naboorientering Strandlodsvej 15, Dispensation fra lokalplan 449

06.07.15 – 17.08.15

Krimsvej tillæg 1 til lokalplan 425 – supplerende høring

06.07.15 – 17.08.15

Agenda 21 strategien

11.06.15 – 04.09.15

Strategi for bynatur i København

12.06.15 – 28.08.15

Strategi for omverdensinddragelse på klimatilpasning

04.06.15 – 31.08.15

Udkast til Københavns Kommunes Vandhandleplan

29.05.15 – 24.07.15

Skoledistrikter 2016/17

22.05.15 – 17.08.15

Naboorientering vedr. lokalplan 449 Strandlodsvej

05.05.15 – 27.05.15

Naboorientering vedr. lokalplan Sundbyøster Skole

04.05.15 – 21.05.15

Intern høring kommuneplan

19.03.15 – 08.05.15

Almene boliger

07.04.15 – 07.06.15

Kultur- og Fritidspolitik 2016-19

27.03.15 – 16.06.15

Organisering af Fremtidens Fritidstilbud

23.03.15 – 01.05.15

Ny ældrepolitik for Københavns Kommune 2015-2018

20.01.15 – 17.02.15

Nyd livet, københavner – Sundhedspolitik 2015-25

05.01.15 – 26.02.15

Fremtidens Fritidstilbud

To-timers parkeringszone omkring Lergravsparken metrostation 

16.12.15 – 06.02.15
  
08.12.15 - 13.01.16