Kløvermarkens idrætsanlæg

Læs mere om lokaludvalgets arbejde med Kløvermarkens Idrætsanlæg

Lokaludvalget arbejder for en moderniseirng af Kløvermarken Idrætsanlæg. En opgradering af Kløvermarken er nødvendig, hvis foreningerne skal kunne tage imod det stigende pres, der er fra den stærkt stigende befolkning i området. Idrætsforeningerne på Kløvermarken har i fællesskab udviklet en helhedsplan for Kløvermarken, som indebærer en renovering/opgradering af eksisterende klubhuse, omklædningsfaciliteter og fælleslokaler. Desuden indgår byggeri af nye idrætshaller og kunststofbaner samt belysning af området, der vil skabe en nødvendig tryghed i de mørke perioder.