Amager Øst Lokaludvalg er bindeleddet mellem borgerne i bydelen og politikerne på Københavns Rådhus

Lokaludvalgene er skabt for at styrke nærdemokratiet. Gennem lokaludvalgene har bydelens borgere bedre muligheder for at få indflydelse på deres nærområder. Lokaludvalgene sørger for, at bydelens stemme bliver hørt og tæller med, når Borgerrepræsentationen træffer beslutninger.

Hvem er lokaludvalgets medlemmer?

Et lokaludvalg består af i alt 23 medlemmer, der bliver valgt for hele den fireårige valgperiode. Heraf er 14 aktive i foreninger i bydelen, og 9 er repræsentanter for de politiske partier i Københavns Borgerrepræsentation. I Københavns Kommune er der 12 lokaludvalg, der fungerer som bindeled og sikrer dialog mellem københavnerne og politikerne.

Som borger har du mulighed for at blive en del af et lokaludvalg, indgå i en arbejdsgruppe, deltage i lokaludvalgets arrangementer eller søge nogle af de puljemidler dit lokaludvalg har fået tildelt.

Hvordan bliver man medlem af lokaludvalget?

Der holdes valg til lokaludvalg hvert fjerde år - næste gang i 2022. For at stille op til lokaludvalget behøver du ikke bo i bydelen, men du skal repræsentere en forening med lokale aktiviteter i bydelen. Din forening skal opstille dig som kandidat og eventuelt sende dig som deltager til valgmødet.

For at blive godkendt som forening, der kan opstille et medlem til lokaludvalget, kræver det:

  • At der er mindst to medlemmer i foreningen
  • At foreningen har et sæt vedtægter
  • At der eksisterer et referat fra sidste ordinære generalforsamling, bestyrelsesmøde el. lign.
  • At foreningen har aktiviteter i bydelen

Se en film om lokaludvalgene i København