PET-møde 10. juni 2021

  • Arbejdsgrupper
10 jun

Dato

tor. 10. jun. kl. 19.00 til kl. 21.00
Mødet afholdes i lokaludvalgets mødelokale, Kvarterhuset, Jemtelandsgade 3, 4. sal
Møde i arbejdsgruppe for planlægning, erhverv og trafik

De faste arbejdsgrupper mødes hver måned for at forberede sager til det kommende lokaludvalgsmøde.

Hvis du er interesseret i at komme i dialog med gruppen, kontakt da sekretariatet på aoelu@kk.dk