Valg til Amager Øst Lokaludvalg

I februar 2022 er der valg til Amager Øst Lokaludvalg. Du kan være med til at bestemme, hvem der skal stemmes ind.

I februar 2022 er der valg til Amager Øst Lokaludvalg. Denne gang foregår valget digitalt.

Foreninger, råd og brugerbestyrelser, der har aktiviteter i Amager Øst, kan enten opstille en kandidat til Amager Øst Lokaludvalg og stemme til valget. Eller vælge blot at stemme.

DER ER NU LUKKET FOR TILMELDING AF KANDIDATER. DU KAN TILMELDE DIG TIL AT STEMME FREM TIL DEN 7. FEBRUAR KL. 12.00.

Krav til foreningen

For at stemme til valget er det et krav, at jeres forening:

  • har eksisteret minimum et år ved tilmelding
  • har minimum 15 medlemmer ved tilmelding
  • har aktiviteter i Amager Øst

En forening kan kun tilmelde én repræsentant til at stemme. Hvis foreningen har opstillet en kandidat, bliver det kandidaten, der er stemmeberettiget.

Kandidaten behøver ikke at være medlem af foreningen, bestyrelsen mv., men skal udpeges af denne til at repræsentere foreningen ved valget. 

Tidsfrist

Fristen for at tilmelde sig til at stemme til det digitale valg er den 7. februar kl. 12.

Præsentation af opstillede kandidater

Alle kandidater til Amager Øst Lokaludvalg bliver præsenteret med tekst og foto på en hjemmeside den 24. januar. Vi holder et fysisk præsentationsmøde den 25. januar, hvor alle, der stiller op til valget, vil få mulighed for at fortælle om sig selv.

Hvor mange pladser er der i lokaludvalget?

Efter valget i februar 2022 består hvert lokaludvalg af i alt 25 medlemmer, der bliver valgt for en fireårig valgperiode. Heraf er 15 aktive i foreninger i bydelen, og 10 er repræsentanter for de 10 politiske partier i Københavns Borgerrepræsentation.

Sådan tilmelder du dig valget

Selve valget foregår digitalt med en afstemning, der er åben 2 uger fra den 14. februar 2022. Alle stemmeberettigede vil modtage et personligt link til afstemningen umiddelbart op til.

I tilmeldingen vil du blive bedt om at udfylde:

  • kontaktoplysninger på den foreningsrepræsentant, der skal stemme
  • oplysninger om foreningen
  • kontaktoplysninger på en anden person i foreningen

Efter du har udfyldt tilmeldingen, vil du blive bedt om at fremsende:

  • dokumentation for, at foreningen lever op til kravene (min. 15 medlemmer og et års eksistens)

Klik her for at oprette din tilmelding til at stemme til valget

Kontakt os gerne

Tøv ikke med at kontakte os, hvis du har spørgsmål til din tilmelding.