Visioner for Nordøstamager

  • Nyt og gammelt mødes i Nordøstamager - Yann Houlberg Andersen
    Foto: Yann Houlberg Andersen
Lokaludvalget har gennem to år sammen med borgerne i bydelen udarbejdet helhedsorienterede visioner for Nordøstamager

Nordøstamager er en bydel, der er under forvandling fra industriområde og ubenyttede arealer til en ny bydel. Lokaludvalget har igennem to år udarbejdet helhedsorienterede visioner for bydelen. Det er sket i en proces sammen med lokale borgere.

Visionen giver konkrete anbefalinger til en helhedsorienteret udvikling af området. Dels som et indspark til Københavns nye kommuneplan, som er i offentlig høring dette efterår. Dels som inspiration til byplanlæggere, forvaltninger, Borgerrepræsentationen, jordejere og borgere i de kommende års udvikling af bydelen. 

En bydel med synergi mellem tradition og modernitet

Lokaludvalgets vision bygger på følgende tre fundamenter:

Balance mellem tradition og modernitet
Området skal værne om sin historie; gamle industribygninger skal stå som påmindelser om kvarterets kulturelle arv. Området skal forsat kendetegnes af håndværkserhverv, kreativitet og iværksætteri. Nye beboere skal trives i moderne, varieret arkitektur med velfungerende infrastruktur.

Et byområde designet til mangfoldighed
Der skal være plads til forskellige familieformer, indkomster, aldersgrupper, boligformer og boligstørrelser. Med relativt lave bygningshøjder i respekt for områdets kystnære placering. Byrummene skal have forskellige størrelser til forskellige behov – med liv både om dagen og aftenen.

En grøn og blå bydel med kultur- idræts- og fritidsliv
Nordøstamager rummer vild natur og grønne områder, som skal bevares og udvikles. Der skal skabes rum til mangfoldige kultur og fritidsaktiviteter, som følger med befolkningsudviklingen. Der skal etableres stier til kysten og langs hele kysten – samt flere faciliteter til vandsport.

Videoen er produceret af Win Win Media
 

Byudvikling på borgernes præmisser

Visionerne er blevet til i et længere forløb, hvor lokaludvalget i 2016 fik udarbejdet en Helhedsanalyse af Nordøstamager. Et debatoplæg er siden blevet drøftet med grundejere og interessenter i området, og kulminerede med en workshop i april 2018. 100 borgere deltog, og der blev arbejdet med forskellige perspektiver på hvordan området skal udvikle sig. Den 5. september 2019 deltog 50 borgere i en debat om de visioner, lokaludvalget fremlagde for området.